EX.TRA 22: Samling #3

Starter
Fra  —  Til

Oslo, Norge

Minna Huuskonen
Bransjeveteran Minna Huuskonen fra Finland deler sine kunnskaper om internasjonalt nettverksarbeid med de unge artistene som deltar i Music Norways eksportprogram EX.TRA..

Tredje tema tar for seg nettverksbygging. Hvordan forberede seg til messer, festivaler og konferanser. Lære seg kommunikasjons-teknikker og sosiale ferdigheter. Seminaret arrangeres i forkant av Womex i Lisboa i oktober, som alle EX.TRA kandidatene skal delta på.

Her er programmet:

10:00-10:15
Velkommen v/Aslak Oppebøen, Prosjektansvarlig Music Norway

10:15-11:00
Tips til skriving av engelsk biografi v/Nina Finnerud, Rådgiver Music Norway

11:00-12:00
Erfaringer med internasjonalt messe- og nettverksarbeid v/Karl Seglem, Artist

12:00-13:00
Lunsj

13:00-16:00
How to prepare for industry events like Womex v/Minna Huuskonen, Agent/Manager (FIN)

18:00-20:00
Middag