Innspillsmøter om eksport av kunstmusikk, digitalt møte

Starter
Fra  —  Til

Online

Music Norway inviterer til samtaler om eksport av kunstmusikk i Oslo, Bergen og digitalt.

Målet med innspillsmøtene er å samle profesjonelle aktører innen kunstmusikkfeltet for å diskutere muligheter og aktuelle utfordringer, kartlegge behov og samle idéer for tiltak som tilrettelegger for eksport.

Målgruppen er aktører som jobber internasjonalt innen klassisk musikk, samtidsmusikk, lydkunst og andre eksperimentelle musikalske uttrykk. Det kan være enkeltkunstnere som komponister og utøvere, representanter for orkestre og ensembler, arrangører, agenter, management, forlag og andre selskaper eller organisasjoner innen kunstmusikkfeltet som når ut internasjonalt eller har ambisjoner om å gjøre det. Møtene er også åpne for andre interesserte.


Tid for digitalt møte:

12. januar kl. 14-15.30

Zoom-lenke deles etter påmelding


Innspillsmøtene i Bergen og Oslo:

5. januar kl. 14-15.30, Music Norway, Observatorietgaten 1B
10. januar kl. 14-15.30, Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8

Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden.