Innspillsmøte om eksport av kunstmusikk, Oslo

Starter
Fra  —  Til

Oslo, Norge

Raathausoslo

Music Norway inviterer til samtaler om eksport av kunstmusikk i Oslo, Bergen og digitalt.

Målet med innspillmøtene er å samle profesjonelle aktører innen kunstmusikkfeltet for å diskutere muligheter og aktuelle utfordringer, kartlegge behov og samle idéer for tiltak som tilrettelegger for eksport.

Målgruppen er aktører som jobber internasjonalt innen klassisk musikk, samtidsmusikk, lydkunst og andre eksperimentelle musikalske uttrykk. Det kan være enkeltkunstnere som komponister og utøvere, representanter for orkestre og ensembler, arrangører, agenter, management, forlag og andre selskaper eller organisasjoner innen kunstmusikkfeltet som når ut internasjonalt eller har ambisjoner om å gjøre det. Møtene er også åpne for andre interesserte.


Innspillsmøtet i Oslo finner sted:

5. januar kl. 14-15.30

Music Norway

Observatorietgaten 1B

Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden.