Jazzahead 2023

Starter  —  Slutter

Bremen, Tyskland

Åpning av Jazzahead 2019 (foto Thomas Kolbein Bjork Olsen, Berlinkontoret)
Karin Krog og John Surman fra åpningen av Jazzahead i 2019 (foto Thomas Kolbein Bjork Olsen, Berlinkontoret)

Norsk stand og norske showcaser på verdens viktigste messe for jazz.