Keychange 2.0

Starter
Fra  —  Til

Pokalen, Oslo, Norge

Keychange
Keychange By:Larm 2020

Påstanden om at det finnes for få kvinnelige musikere og at det ikke finnes nok artister av høy kvalitet med forskjellig bakgrunn, er påstander som har eksistert altfor lenge. Slike påstander er med på å dyrke frem en ubalansert, mannsdominert musikkindustri som ikke speiler mangfoldet i publikum.

Keychange-prosjektet tar sikte på å gjøre festivaler over hele verden mer mangfoldige gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid. Et av tiltakene Keychange har jobbet med de siste årene er å få festivaler til å forplikte seg til å oppnå en 50:50 kjønnsbalanse innen 2022. Åtte norske festivaler har forpliktet seg til dette, deriblant Oslo World som er partnerfestival for Keychange i Norge.

I dette panelet vil vi undersøke hvordan musikkbransjen sikrer at alle de fine ordene blir omgjort til handling. Hvilke tiltak fungerer? Hvilke tiltak mangler? Og hvordan ser veien ut fra 2022 og forbi?