KUPP 2.2, samling #3

Starter  —  Slutter

Bergen, Norge

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB Noter og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Det norske komponistfond.

Onsdag 13. mars og torsdag 14. mars samles KUPP-deltagerne i Bergen under Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

Der skal de blant annet møte Hjørdis Steinvik, produsent i SYV MIL, som leverer produsentjenester innen scenekunst både i inn og utland, samt utvikling av egne og andres scenekunstneriske prosjekt.

Craig Farr, kunstnerisk leder i BrassWind-festivalen, deler erfaringer fra sine ulike roller i musikklivet og ser på krysspunkter mellom de ulike sjangrene samtid/eksperimentell/brassband.

Alwynne Pritchard er en erfaren kunstnerisk leder, komponist, produsent og jobber spesielt innenfor musikkteater, med internasjonal etterspørsel. Hun vil dele erfaringer fra det norske og internasjonale musikkfeltet, og hennes rolle som produsent inn i komposisjonsarbeidet.

KUPP-delegatene møter også James Black, komponist og kunstnerisk leder for KLANG-festivalen i København, og Sarah Miles, musikkurator ved Haus der Kunst i München.

KUPP-delegatene skal også på åpningskonserten til Borealis og vil få oppleve åpningsjoik av Johan Sara jr. før urpremiere på «Celeste» av Kim Myhr.