KUPP 2.2

Starter  — Slutter

Norge

Utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år

Med utviklingsprogrammet KUPP ønsker Norsk Komponistforening og Music Norway å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få nyttige veiledere og verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.

KUPP 2.2 vil gå over ett og et halvt år hvor deltakerne gjennomgår et program i fire faser. Målgruppen er nyutdannede komponister under 35 år med ambisjoner om en internasjonal karriere.

Deltakerne deltar på fagsamlinger og mentorsessions hvor de trenes i å uttrykke seg om egne arbeid både i fysiske møter med for eksempel utgivere, festivalledere og aktuelle bestillere, men også for et større publikum, på digitale flater og i sosiale medier m.m. Det legges opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening vil knytte det faglige innholdet tett opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om hvor den enkelte deltaker står i sin karriere, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer, samt større kunnskap til internasjonale bransjekontakter. Komponistene skal også komponere ett verk til et ensemble de velger i dialog med KUPP-teamet. Gjennom samarbeid med ensembler ønsker prosjektet at en større del av det frie feltet skal få et løft i sitt internasjonale arbeid med ny musikk.

Samarbeidspartnere

KUPP er initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB Noter og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Det norske komponistfond.