Musikk ut i verden - samling

Starter  —  Slutter

Bergen, Norge

Innovasjon Norge
MUV

I november er det ny fagsamling for Musikk ut i verden (MUV), denne gang i Bergen.

MUV er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Music Norway, og gjøres på oppdrag fra Kulturdepartementet. Eksportprogrammet er etablert for å styrke de deltakende bedriftenes internasjonale konkurransekraft, bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter, og at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner.

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter som er i en vekstfase, og tilbyr kapital og kompetanse i en tidsavgrenset periode.

Dette er det fjerde eksportprogrammet for kulturell og kreativ næring, og bygger videre på erfaringene fra programmene for dataspill, arkitektur og litteratur.

Målet med samlingen i Bergen er å bidra med kunnskap om kapitalinnhenting, med fokus på hva det betyr å hente inn investorkapital og hva det betyr å være investeringsklar. Bedriftene får blant annet være med på en workshop med Jørn Haanæs fra Katapult, høre på innlegg fra Erlend Hausken fra Voisey, samt Kjersti Døssland og Elise Hessevik fra Buzz.

- Vi har i løpet av denne korona-pandemien lært å sette ekstra pris på fysiske samlinger, og ser frem til å møtes i Bergen. Det er viktige tema på programmet, og vi er takknemlige for at både lokale og nasjonale fagpersoner setter av tid til å bidra inn i MUV-programmet, sier Margit Klingen Daams, leder for kreativ næring i Innovasjon Norge.