Sandbox Music Summit

Starter  —  Slutter

Online, UK

Sandbox Summit

Sandbox Summit Global er en konferanseserie produsert av det engelske kunnskaps- og kompetanseselskap Music Ally. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan bygge og engasjere publikum digitalt og globalt er dette noe du bør få med deg!

Sandbox Summit tilbyr tankeledelse og praktisk innsikt i hvordan man kan bygge og engasjere publikum digitalt.

I programmet vil en kunne finne bland annet markedspresentasjoner for Russland og Øst-Europa, intervju med ledelsen i Metaverse-arkitektselskapet Melon og den globale sjefen for NFT (non fungible Tokens) i Crypto.com.

Husk at du kan søke Music Norway om tilskudd til deltakelse på internasjonale konferanser.

UK