Søk om bli med på EX.TRA - Eksportprogram for tradisjonsmusikken

Starter

Oslo / Globalt

Music Norway lanserer i samarbeid med FolkOrg et ettårig eksportprogram for folkemusikere og vi ser nå etter artister med internasjonale ambisjoner - søknadsfrist 28. februar.

Vi ønsker å bidra til å skape internasjonale suksesser og søker etter soloartister eller band* innenfor sjangeren folk/roots/world som vil satse mot utlandet.

Programmet vil inneholde fire fagsamlinger i form av heldagsmøter med en gruppe på åtte artister i 2022. Innholdet skal forberede artistene på eksportvirksomheten og du vil møte både norske og internasjonale eksperter til workshops og foredrag.

De fire samlingene vil foregå i Oslo, og første workshop vil omhandle grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være eksportklar. Dette skjer i forkant av Nordic Folk Alliance i Göteborg i april 2022. Andre samling vil rette søkelys på markedsføring og PR, og bl.a. omhandle merkevarebygging og etablering av tydelig visuell profil, samt bruk av sosiale medier og bygging av fanbase (mai/juni). Tredje tema tar for seg nettverksbygging. Hvordan forberede seg til messer, festivaler og konferanser. Lære seg kommunikasjonsteknikker og sosiale ferdigheter - arrangeres i forkant av Womex i oktober. Siste workshop vil omhandle live-feltet. Denne vil foregå under Folkelarm i november. Vi tar forbehold om endringer som følge av spørreundersøkelser og artistenes behov.

Artister som er bosatt utenfor Oslo vil få tilskudd til reise og opphold til samlingene. *Hvis band eller ensembler plukkes ut, gjelder tilbudet/programmet kun for én representant pr. band.

Hver deltaker i programmet får også tilbud om å delta kostnadsfritt på bransjearrangementene Nordic Folk Alliance i Göteborg og World Music Expo i Lisboa (Womex), samt oppfølging gjennom prosjektperioden.

- Den norske tradisjonsmusikken er inne i en spennende periode med utøvere på høyt nivå som har internasjonalt potensiale. Samtidig er feltet preget av små bransjeaktører og de fleste artistene er selvrepresenterende. Det gjør det vanskelig å nå ut til et større internasjonalt publikum. Nå vil vi samle og dele kunnskap og nettverk, og gjøre veien ut kortere og mer effektiv – håper vi – sier prosjektansvarlig Aslak Oppebøen i Music Norway.

Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.

Søknadsskjema nederst.

SØKNADSFRIST 28. FEBRUAR