Folkemusikk på verdenskartet

Music Norway ønsker å løfte tradisjonsmusikken og samarbeider med FolkOrg og UD om ekstra tiltak for å nå ut internasjonalt.

Skrevet av Aslak Oppebøen 25.02.2022

Satsingen vil gå over tre år og har som mål å gi artistene en plattform for å nå ut til et større publikum utenfor landets grenser.

- Den norske tradisjonsmusikken er inne i en spennende periode med utøvere på høyt nivå som har internasjonalt potensiale. Samtidig er feltet preget av små bransjeaktører og de fleste artistene er selvrepresenterende. Det gjør det vanskelig å nå ut til et større internasjonalt publikum. Nå vil vi samle og dele kunnskap og nettverk, og gjøre veien ut kortere og mer effektiv – håper vi – sier prosjektansvarlig Aslak Oppebøen i Music Norway.

Derfor vil vi sterkt appellere til musikere som har ambisjoner om å spille utenfor Norge om å utnytte de mulighetene som er tilgjengelige, og vil minne om en del viktige frister i tiden framover:

1. Vi søker artister som vil delta på Music Norway og FolkOrgs nye eksportprogram "EX.TRA" - frist 28. februar
https://musicnorway.no/kalender/sok-om-a-delta-i-prosjektet-folk-ut-i-verden

2. Folkelarm - en viktig arena for å nå ut til det nordiske markedet - søk om showcase - frist 1. mars
https://www.folkelarm.no/soek-showcase.523808.no.html

3. Søk om showcase på Mundial Montreal i Canada - frist 15. mars
https://musicnorway.no/kalender/sok-om-showcase-pa-mundial-montreal-i-canada

4. Søk om showcase på Womex i Lisboa - frist 18. mars
https://musicnorway.no/kalender/sok-om-showcase-pa-womex

5. Meld deg på bransjetreffet Nordic Folk Alliance - 20-22. april
https://musicnorway.no/aktuelt/norske-artister-og-bransje-til-nordic-folk-alliance-i-goteborg