Womex 2021

Starter  —  Slutter

Porto, Portugal

Womex21 logo

Verdens største messe, konferanse og showcasefestival for folke- og verdensmusikkfeltet.