DRIVE

Starter  — Slutter

DRIVE er et kompetansehevende og nettverksbyggende program rettet mot norskregistrerte managementselskap. Programmet skal legge til rette for å styrke og bygge managementprofiler gjennom åtte samlinger over to år, både nasjonalt og internasjonalt.

Programmet delfinansieres av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.