Øya International

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

Øyafestivalen

Internasjonalt besøksprogram under Øyafestivalen 2024.

Øya International er et årlig delegatprogram

Øya International har siden 2004 vært en generator for norsk musikk og musikkbransje i møtet med internasjonal musikkindustri. Fra onsdag til lørdag blir det program fylt med meet & greet, speedmeeting og faglig påfyll for musikkbransjen.

Interessen for Øyafestivalen øker for hvert år blant internasjonale bransjeaktører, og blir sett på som en av de viktigste plattformene for å møte musikkbransjen her hjemme. Øyafestivalen ønsker med programmet å være pådriver for eksporten av norsk musikk. Gjennom vårt arbeid kan vi spore gode resultater; norske artister blir oppdaget på Øyafestivalen og nye relasjoner med internasjonale samarbeidspartnere skapes.

Topp internasjonale deltagere

Øyafestivalen arrangeres 6. til 10. august 2024. Øyafestivalen og Music Norway står for gjennomføringen av programmet. Til programmet inviteres internasjonale agenter, A&Rs, promotører, bookere, pr og presse med hovedvekt innenfor populærmusikkfeltet. Invitasjon av delegater baserer seg på nettverk fra internasjonal aktivitet som bransjetreff, festivaler og seminarer der Øyafestivalen og Music Norway har vært representert gjennom flere år. Vi henter også inn anbefalinger og ønsker fra musikkbransjen selv og norske ambassader.

Ønsker du å delta på Øya International?

Øya International er et business-to-business arrangement for profesjonelle aktører som jobber med norsk musikkeksport. Deltagelse forutsetter at du opererer som en profesjonell aktør innen norsk musikkeksport og at du forvalter andres rettigheter. Programmet retter seg hovedsakelig mot management og plateselskap, men kan også være relevant for andre aktører.

Norske artister, festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for deltakelse.

For å få best utbytte av programmet stilles det også krav til at du har billett til og deltar på Øyafestivalen da mye av nettverksprogrammet foregår inne på festivalområdet. Music Norway vil i hvert enkelt tilfelle vurdere søknaden og om arrangementet er hensiktsmessig for søkeren. Selskap som representerer en større roster vil bli prioritert.

Da det er begrenset med plasser er det ikke sikkert vi kan tilby plass selv om du kvalifiserer til deltagelse.

Søknadsskjema nederst på denne siden.