Fem millioner til Music Norway

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 10.09.2021

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

Dette er saken

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja varslet i VG i dag at regjeringen bevilger 5 millioner kroner til Music Norway for å stimulere til markedsføring av norsk musikk internasjonalt. Les saken på vg.no

- Det er flott at Regjeringen endelig tar tak og stimulerer til aktivitet for norske musikkeksportører. Vi har vært tydelige i vår kommunikasjon til departementet, som vi har orientert jevnlig helt siden mars 2020, på at eksportørene er hardt rammet. Nå blir vi hørt. Reservene er slunkne, og vi er derfor veldig glade for at vi nå kan styrke denne målgruppen med 5 millioner kroner, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

- Vi vet at eksportørene har tapt mye som følge av krisen. Vårt anslag, basert på endringer i aktivitet i egne ordninger, er at norske artister har tapt over 124 millioner kroner i honorarinntekter fra konsertvirksomhet i utlandet. Dette er midler som skulle blitt reinvestert i nye turneer. Samtidig får innspillinger gjort i forkant av de planlagte turneene, heller ikke kommersialisert den investeringen når det ikke kommer inntekter fra livemarkedet. Eksportørene tar akkurat nå store risikoer, og vi håper at dette tilskuddet kan gi oss fart inn i gjenåpningsfasen og ut i verden, avslutter Finnskog.