5 nye millioner til Kickstart!

Skal bidra til å stimulere til økt aktivitet av musikkeksport.

Skrevet av Pål Dimmen 14.09.2021

Bilde: Keith Wako fra Pexels
Bilde: Keith Wako fra Pexels

Den midlertidige tilskuddsordningen Kickstart 21, som skal stimulere til aktivitet innen musikkeksport, styrkes med fem millioner kroner.

Som resultat av dette, utsettes søknadsfristen en uke frem til onsdag. 22. september, samtidig som vi jobber med å utvide retningslinjene for å imøtekomme flere behov.

Denne midlertidige tilskuddsordningen skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning ved å igangsette, gjennomføre og videreutvikle planlagt internasjonal aktivitet og samarbeid. Målsetting er å øke etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt.

I tiden frem til gjenåpning skal vi stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft internasjonalt og styrker sin posisjon i det globale markedet.

Gjennom hele året er det investert vesentlig i internasjonal aktivitet, som fremdeles ikke har generert inntekter – fordi det ikke har vært mulig å turnere. Når vi nå kan bidra til å sikre at våre opphavere og utøvere får møtt sitt publikum over hele verden, sikrer vi samtidig at de som har tatt denne risikoen og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd som bærer kostnadene med en internasjonal lansering.

Følg med på https://musicnorway.no/tilskud... for oppdaterte og utvidete retningslinjer. Kommende søknadsfrister blir 22.09, 15.10 og 01.11.