5 millioner til Kickstart!

Skal bidra til å stimulere til økt aktivitet av musikkeksport.

Skrevet av Pål Dimmen 14.09.2021

Oppdatert 26.10.21

Den midlertidige tilskuddsordningen Kickstart 21, som skal stimulere til aktivitet innen musikkeksport, styrkes med fem millioner kroner.

Som resultat av dette, er retningslinjene for ordningen utvidet for å imøtekomme flere behov:

- Tilskuddet må brukes og kostnadsføres i 2021, men man kan søke om tilskudd til utgifter som prosjekter som allerede er i gang og hvor kostnader har påløpt i 2021.

- Prosjektet (f.eks. et arrangement eller reise) kan også gjennomføres i 2022 så lenge utgiftene er tatt i 2021.

- Det kan søkes om spesifiserte (kostandsførte) utgifter i forbindelse med hele eller deler av prosjektet, utgiftene skal fremgå av budsjettet. For eksempel:

  • kostnader som ikke er finansiert i andre ordninger
  • prosjektutvikling
  • reise, opphold, visum
  • Internasjonal mentor/prosjektleder/jurist el.l.
  • produksjon av innhold som ikke er støttet via FFLB el.l.
  • PR/Marketing av ekstern tilbyder/part.

Denne midlertidige tilskuddsordningen skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning ved å igangsette, gjennomføre og videreutvikle planlagt internasjonal aktivitet og samarbeid. Målsetting er å øke etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt.

I tiden frem til gjenåpning skal vi stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft internasjonalt og styrker sin posisjon i det globale markedet.

Gjennom hele året er det investert vesentlig i internasjonal aktivitet, som fremdeles ikke har generert inntekter – fordi det ikke har vært mulig å turnere. Når vi nå kan bidra til å sikre at våre opphavere og utøvere får møtt sitt publikum over hele verden, sikrer vi samtidig at de som har tatt denne risikoen og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd som bærer kostnadene med en internasjonal lansering.

Neste søknadsfrist er 01.11.21.