Vi vil være med på eksportløftet!

Skrevet av Kathrine Synnes Finnskog 24.09.2021

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

Music Norway har forventninger til at de som skal i regjering følger opp sine ambisjoner om et kulturløft. En ambisjon om mer kultur lokalt, trenger også en ambisjon om et større publikum – over hele verden. Norske kunstnere som vil leve kunsten de skaper trenger verden som arbeidsmarked.

I Arbeiderpartiets program setter de som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Musikkindustrien sitter på fremtidens gull i rettigheter som omsettes for store verdier og opplever en etterspørsel og som tilsier at de bør inkluderes i dette målet. Vi har ingen dårligere ambisjon, og vi er en næring i vekst.

Musikkbransjens inntekter øker år for år. De siste årene har vi sett flere og flere spydspisser som gjør det sterkt internasjonalt. Sigrid, girl in red, Kygo, Aurora og Alan Walker er navn mange kjenner over hele kloden. Fenomener som inspirerer, og setter et lydspor til livene til mennesker, men som også skaper fremtidsrettede arbeidsplasser.

Da digitaliseringen traff musikkbransjen var det Norge og de nordiske landene som ble truffet først. Inntektene stupte, men man brettet opp ermene og omstilte seg. Dette skapte nye muligheter og vi så at norske artister nådde ut til publikum internasjonalt. Veien fra studio til ørene har blitt kortere, og vi har tatt i bruk muligheten som lå foran oss.

Forskerne peker på uutnyttet potensial i næringen, og vi tror at en god miks av tiltak rettet mot å øke kompetansen i næringen, nettverkene på tvers av grensene og målrettede tilskudd, vil kunne bidra til å ta ut en del av dette potensialet.

I programmet peker også Arbeiderpartiet på at eksportfremme skal bli en kjerneoppgave i utenrikstjenesten og statsforvaltningen. Dette er vi veldig glade for. Vi samarbeider tett med utenrikstjenesten og UD i vårt arbeid. Trekantsamarbeidet, som vi kaller det, har gitt muligheter for norsk musikkbransje i mange år, og samarbeidsprosjektene våre har vært viktige for norske eksportsuksesser.

I tiden med borgerlig styre har vi sett kutt i Utenriksdepartementets kulturmidler, som har vært viktige for å gjennomføre gode prosjekter. Det var uheldig, men jeg håper den nye regjeringen vil ta tak i dette, og se det i sammenheng med eksportsatsningen.

Så min oppfordring til partiene som sitter i forhandlinger er: Sett et eksportvekstmål på 50%, ta med kultureksporten når det skal satses og styrk UDs handlingsrom.

Vi har laget konkrete forslag knyttet til innsatsområdene , og hele innspillet kan du lese i dokumentet under.