Bendik Giske og Sofie Ringstad i nytt eksportprogram

Bendik Giske og manager Sofie Ringstad er valgt ut til et nytt tverrfaglig program som skal styrke eksportmulighetene for det norske kunstnerfeltet.

Skrevet av Kristiane Lunde 26.11.2021

DSC02946
Sofie Ringstad, Bendik Giske og Kathrine Synnes Finnskog (foto: Kristiane Lunde)

Torsdag denne uken lanserte utenriksminister Anniken Huitfeldt NAA Programme 2022 i Statens representasjonsbolig i Oslo. Under lanseringen sa Huitfeldt at regjeringen har et mål om at eksporten skal opp og at hun ønsker at kultureksporten skal være en del av dette.

Videre snakket Huitfeldt om viktigheten av at norsk kultur og kunst skal være synlige på de viktigste internasjonale kulturarenaene og at pilotprosjektet NAA Programme 2022 skal bidra til dette. NAA er nettverket Norwegian Arts Abroad og består av eksportorganene Stiftelsen Danse- og Teatersentrum (DTS), Office for Contemporary Arts (OCA), Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway, Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) og NORLA.

Programmet skal dele ut 1,4 millioner kroner til sju kunstnerteam, som får delta i det helt nye kunsttverrfaglige kompetanseprogrammet. Med finansiering fra Utenriksdepartementet er formålet å få norsk kunst ut i verden og åpne internasjonale arenaer for norske kunstnere. Markedene programmet satser på er Tyskland, USA, Norden, Frankrike og Storbritannia, i tillegg til de store og de delvis nye markedene i Asia.

Fra musikkfeltet er artist og saksofonist Bendik Giske og manager og prosjektleder Sofie Ringstad, som har jobbet sammen siden 2018, valgt ut. I sitt prosjekt Cracks Tour 2022, planlegger Giske og Ringstad å utvikle en ny og utvidet konsertproduksjon. Målet er å skape en audiovisuell performance som overlater lite til tilfeldighetene, hvor mulighetene for lyd, lys, koreografi, visuelle- og sceneelementer utvikles gjennom samarbeid med banebrytende aktører innenfor de respektive feltene.

- Dette programmet skiller seg fra andre program da det er et program på tvers av kunstuttrykk, hva tenker dere om det?

- Det er veldig spennende! Bendik er jo også en artist med tilknytning til flere disipliner, og har blant annet laget musikk for teater og fremført på visuelle kunstarenaer som Venezia-biennalen tidligere. Så vi vet at det er mye å hente her, sier Ringstad.

- Hva håper dere å få ut av programmet?

- Vi håper programmet blir et springbrett for vår felles praksis internasjonalt, og at vi kan gå inn i anselige produksjoner og samarbeid med den riktige kompetansen.

Bilder fra lanseringen av programmet i Statens representasjonsbolig med utenriksminister Anniken Huitfeldt

DSC02950
DSC02914
DSC02817
DSC02809
DSC02792
DSC02764

Programmet vil inneholde fire samlinger og følge et kompetansehevende løp der deltakerne skal innom ulike spennende og lærerike temaer. Norske og internasjonale eksperter vil hentes inn til forelesninger og workshops.

Deltakerne fra de andre kunstfeltene er
- Amund Sjølie Sveen/Inger-Marie Lupton med Nordting Pan-Arctic (scenekunst)
- Jenny Kinge/Jennie Hagevik Bringaker med Femtensesse (billedkunst)
- Maria Brinch/Elephant Kunsthall med Atlas on Iron (kunsthåndverk)
- Victoria Kielland/Winje Agency med My Men (litteratur)
- Ellen Ugelstad/Tonje Alice Madsen med The Recovery Channel (film)
- Jenkins & Uhnger/Nuen med Minus (møbeldesign)

Les pressemeldingen fra NAA HER.