NAAs innspill til statsbudsjettet 2023

Vil ha internasjonalt løft på tvers av departementer.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 04.10.2022

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Norwegian Arts Abroad (NAA) ser et stort behov for en mer koordinert satsning fra regjeringen mellom Nærings-, Utenriks- og Kultur- og likestillingsdepartementet for å styrke kultureksport og internasjonale samarbeid. NAA ber om 130 millioner i økte midler i statsbudsjettet 2023 for å bidra til å realisere det internasjonale kulturløftet.

Les hele innspillet HER

Skal regjeringen oppnå målsettingene formulert i Hurdalsplattformen, er det er behov for en samlet og styrket satsning på internasjonal kultureksport og kulturfremme. NAA ber derfor regjeringen om å samle seg i et tverrdepartementalt internasjonalt kulturløft rundt målene formulert i Hurdalsplattformen under kapitlene om næring, utenrikspolitikk og kulturpolitikk:

• Øke norsk eksport med minst 50 prosent innen 2030

• Øke satsingen på norsk kultureksport og næringsfremme på det europeiske og globale markedet

• Styrke utenrikstjenestens arbeid med å fremme norsk næringsliv i utlandet, i et tett samspill med virkemiddelapparatet for øvrig.

• Styrke kunstnerøkonomien

• Bidra til samarbeid mellom norske kunstnere og kunstnere i land der menneskerettigheter og ytringsfriheten er under press.

Music Norways direktør, Kathrine Synnes Finnskog er glad for signalene om en økt kultureksportsatsing.

- Vi har de siste dagene hatt gode samtaler med alle ambassader og konsulat som har vært på besøk i Norge. Vi tror at internasjonale samarbeid skaper et aktivt og levende norsk kulturliv, som styrker muligheten for dialog som fremmer demokratibygging og ytringsfrihet. Dette er kanskje viktigere enn noensinne. Jeg tror også at kulturprofiler fra Norge kan introdusere andre eksportnæringer og fremme Norges omdømme internasjonalt, sier Synnes Finnskog.

NAA har tre konkrete punkter til hva en økning på 130 millioner kroner skal brukes til:

  • - Når norsk musikk, film, litteratur og kunst brukes strategisk og bevisst når vi skal jobbe sammen ute, opplever vi synergier og muligheter vi ikke har opplevd før. Derfor oppfordrer vi også sterkt til et tverrdepartementalt samarbeid, fordi vi tror at om vi er flere, så når vi flere.

    - Jobber vi sammen, så vil vi kunne både styrke kunster økonomien, og samtidig bidra til samarbeid mellom norske kunstnere og kunstnere i land der menneskerettigheter og ytringsfriheten er under press, sier Synnes Finnskog.

    Norwegian Arts Abroad består av Design og Arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt (NFI). Organisasjonene bidrar til internasjonalisering og eksport av kunst og kultur fra Norge gjennom kompetanse- og nettverkstiltak og tilskuddsordninger. Følg nettverket på Facebook og les mer om våre støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid her