Bruker norsk musikk i nytt fantasy dataspill

Har samplet nordiske instrumenter og norsk folkemusikk.

Skrevet av Tina Brodal 16.07.2021

Helena og Espen av Kasia Kowalczyk
Musiker Helena Falk Botolfsen og produsent Espen Ramsli Fredriksen. Foto: Kasia Kowalczyk

I tett samarbeid mellom LA og Norge, er det den siste tiden blitt skrevet musikk til et internasjonalt dataspill der klienten ønsker en nordisk sound ved bruk av gamle norske instrumenter.

Et sample-library bestående av folkemusikk-instrumenter fra Norge er blitt spilt inn i forbindelse med prosjektet, som har fått navnet «Nordic Sounds».

Filmkomponist og produsent Jamie Christophersen, basert i Los Angeles, har vært ansvarlig for å skrive musikken til spillet. De siste 20 årene har han komponert musikk til alle slags type formater, fra videospill, til film, TV og på oppdrag fra diverse merkevarer.

Samarbeidet med Christopherson på prosjektet Nordic Sounds ble til takket være den norske musikeren Helena Maria Falk Botolfsen og hennes tidligere arbeid sammen med komponisten i LA.

- Jeg ble ansatt for å skrive musikk til et stort fantasy-videospill (jeg kan ikke si navnet på spillet ennå) og var allerede venn med Helena på dette tidspunktet. Så da spillet kontaktet meg og sa at de var ute etter noen nordiske lyder, kontaktet jeg henne med en gang for å sette opp noen innspillingsøkter. Jeg elsker å jobbe med forskjellige musikere, og derfor tenkte jeg at det ville være en morsom mulighet til å utforske ulike nordiske instrumenter for å forme soundet her, sier Christopherson.

Komponist Jamie Christophersen
Filmkomponist og produsent Jamie Christophersen.

Da Falk Botolfsen ble kontaktet allierte hun seg med produsentene Espen Ramsli Fredriksen, Petter Stubberud Tysland og Nicolai Herwell, i tillegg til å involvere en rekke forskjellige musikere.

- Vårt bidrag bestod i å finne de riktige musikerne og instrumentene til lydbildet Jamie beskrev for oss, samt å gjennomføre en studiosession med disse. Vi spilte bla inn hardingfele, nøkkelharpe, forskjellige bukkehorn, flere ulike fløyter og trøorgel, forteller Espen Ramsli Fredriksen og Helena Falk Botolfsen.

Da de igangsatte prosjektet forelå det nesten ikke noe ferdig komponert materiale verken i form av melodier eller temaer, og selve opptakene gjorde de derfor veldig tidlig i komposisjonsprossessen. De hadde kun ulike tempi og tonearter å forholde seg til.

- Sessionene ble derfor en slags kreativ dialog mellom Jamie, oss og utøverne for å komme fram til uttrykk som kunne inspirere og legge retningslinjer musikken som senere skulle skrives, sier Falk Botolfsen.

Nordic Soundsnyttformat
Fra venstre: Espen Ramsli Fredriksen, Petter Stubberud Tysland og Helena Falk Botolfsen. Foto: Kasia Kowalczyk

Gjorde alle opptakene digitalt
Pandemien og den geografiske avstanden mellom de involverte i prosjektet var ingen hinder for godt samarbeid. Helena, Espen og Petter tok seg av det tekniske ansvaret for opptakene, og et aspekt ved dette var å gjøre alle opptakene med Jamie «remote» fra Los Angeles.

- Prosessen med å spille inn med Helena, Espen og Petter var fin. De er alle veldig profesjonelle og vi er åpne for å eksperimentere med de tradisjonelle instrumentene. Jeg fikk jeg dem til å forklare meg hvordan instrumentene fungerte først, og så ba jeg musikerne om å justere sin måte å spille på for å matche den visjonen jeg hadde i hodet på hvordan spillet skulle høres ut. Jeg tror de fikk sjansen til å spille instrumentene sine på måter de aldri har tenkt på. Det er en av mine favorittdeler av prosjektet og gir virkelig musikken nytt liv, sier Christopherson.

- I tillegg til de nordiske instrumentene var vi så heldige å ha et fullt live orkester og kor som alltid er en morsom ting. Spillets omfang er veldig massivt og episk. Så jeg prøvde å bringe en unik lyd til dette prosjektet som jeg gjør med alle prosjektene mine.


Mye oppmerksomhet under Nordic Oscar Weekend
Prosjektet fikk blant annet svært god respons under den amerikanske konferansen Nordic Oscar Weekend denne våren, der nordisk bransje møter Hollywood.

-Vi deltok sammen med Jamie på «Nordic Oscar Weekend» i april 2021 og fortalte om samarbeidet vårt. Mottakelsen vi fikk var veldig god. Vi hadde laget en liten «bakomfilm» fra prosjektet og skrevet et lite soundtrack til denne basert på instrumentene vi spilte inn ettersom vi ikke hadde anledning/rettigheter til å bruke den ferdig komponerte musikken enda. Dette kombinert med at Helena hadde med seg hardingfele bidro sterkt til å engasjere nettpublikumet, sier Ramsli Fredriksen.

Stor interesse i bruk av nordisk sound
Christopherson har sett en voksende interesse for bruk av nordiske instrumenter i produksjoner i USA de siste årene. Han nevner blant annet interessen fra Netflix og andre store strømmetjenester i å fange den nordiske sounden og å bruke den på unike måter for å gi en eksotisk vri på produksjoner.

- Jeg tror absolutt interessen i denne sounden vil vedvare og fortsette å vokse. Selv har jeg lyst til å jobbe med nordiske produksjoner og kanskje til og med bo der på deltid for å utforske den rike kulturelle og musikalske arven. Jeg er opprinnelig halvt norsk, så jeg har en organisk tiltrekning av det, forteller han.

Lager et nordisk sample og lydbibliotek
- Arbeidet med nordiske instrumenter i en cinematisk setting var veldig inspirerende. I 2021 tok vi dette konseptet et skritt videre ved å spille inn en rekke tradisjonelle, norske instrumenter i Ormøy kirke. Målet med opptakene var å gi oss ytterligere inspirasjon samt å begynne arbeidet med å lage vårt eget sample/lydbibliotek av unike «Nordic Sounds», sier Falk Botolfsen.

- Vi er nå godt i gang med å kuratere opptakene og i startfasen med å skape ny musikk med utgangspunkt i disse. Planen for sensommeren og høsten er å komponere musikk til bruk i trailere, filmer og serier, avslutter hun.

Prosjektet Nordic Sounds fikk i 2020 tildelt kr 50.000 i støtte fra den midlertidige tilskuddsordningen AD HOC-COVID19.

Søk tilskudd fra vår Kickstart 21-ordning nå, søknadsfrist 15. august.