Kickstart 21

Midelene er fordelt og ordningen er avsluttet

Ordningen er avsluttet

7 millioner er delt ut

Søknadsfrister 2021: 15.05 / 15.06 / 15.08 / 22.09 / 15.10 / 01.11

Et tilskudd i Kickstart 21 skal stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft internasjonalt og styrker sin posisjon i det globale markedet.

Ordningen er midlertidig for 2021, og tilskuddet må brukes og kostnadsføres i 2021. Midlene skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning ved å igangsette, gjennomføre og videreutvikle planlagt internasjonal aktivitet og samarbeid.

Målsetting er å øke internasjonal etterspørsel og salg av musikk produsert i Norge.

Kickstart 21 skal bidra til at de som har tatt risiko i prosjektet og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd som bærer kostnadene med en internasjonal lansering.

Ramme:

7 millioner kroner for 2021.

Det settes ingen maksgrense, men det er kun konkrete kostnader som kan omsøkes. Kostnaden må være gjort i løpet av 2021, og har vært en nødvendig utgift for det omsøkte prosjektet. Se under hva det kan søkes om.

Om ordningen:

  • Retningslinjer:

  • Har du spørsmål om ordningen kontakt våre rådgivere: