Kickstart 21

Et tilskudd i Kickstart 21 skal stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft internasjonalt og styrker sin posisjon i det globale markedet.

Ordningen er midlertidig for 2021, og tilskuddet må brukes og kostnadsføres i 2021. Midlene skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning ved å igangsette, gjennomføre og videreutvikle planlagt internasjonal aktivitet og samarbeid.

Målsetting er å øke internasjonal etterspørsel og salg av musikk produsert i Norge.

Neste frist:

01.11.2021

Søknadsfrister 2021: 15.05 / 15.06 / 15.08 / 22.09 / 15.10 / 01.11

Kickstart 21 skal bidra til at de som har tatt risiko i prosjektet og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd som bærer kostnadene med en internasjonal lansering.

Ramme:

7 millioner kroner for 2021.

Det settes ingen maksgrense, men det er kun konkrete kostnader som kan omsøkes. Kostnaden må være gjort i løpet av 2021, og har vært en nødvendig utgift for det omsøkte prosjektet. Se under hva det kan søkes om.

Om ordningen:

 • Retningslinjer:

 • Har du spørsmål om ordningen kontakt våre rådgivere:

  Kickstart 2021 søknadsskjema

  Hvilken rolle har du i prosjektet?
  Genre
  Jeg bekrefter at retningslinjer og betingelser er lest og akseptert
  Ingen filer valgt
  Ingen filer valgt
  Hvordan fikk du høre om denne ordningen?

  Takk for søknad, du vil bli kontaktet av Music Norway når søknaden er behandlet.