Deadpop/444 satser på trigger marketing

Selskapene Deadpop og 444 skal bruke tildelingen fra Kickstart 21 til å utvikle og teste et oppsett for internasjonal markedsføring.

Skrevet av Kristiane Lunde 16.09.2021

Deadpop 444
Nikolaj N. Gloppen og Nasra Artan

Oppsettet vil basere seg på trigger marketing, oppkjøp/utvikling av sider på sosiale medier og samarbeidsavtaler med influencere/kanaler som formidler musikk.

- Dette oppsettet vil forhåpentligvis gjøre det mulig å treffe titalls-millioner av mennesker med norsk musikk, sier Nikolaj N. Gloppen i Deadpop og 444.

Trigger marketing er basert på teorien om trigger markets, som er byer med stor befolkning som strømmer mye. I følge Deadpop kan byer i Sørøst-Asia, Latin- og Sør-Amerika utløse en veldig god respons i artisters algoritmer hos Spotify og Youtube som igjen skaper en voksende mengde organiske fans i marked over hele verden. Denne måten å markedsføre på kan benyttes for å utvikle nyetablerte artister eller for å aktivere katalogen for allerede etablerte artister.

Samarbeider med danske Stellar Trigger Marketing
Deadpop og 444 samarbeider med danske Stellar Trigger Marketing, som ved hjelp av flere ledd av markedsføring og influencer marketing, har generert millioner av streams og organiske fans for artistene de har jobbet med via en egen markedsføringsplattform.

- Vi i Deadpop og 444 ser det er behov for å benytte nye eksponeringskanaler for å markedsføre musikk i den digitale og globale verden vi lever i. Vi har allerede gode erfaringer med denne type oppsett og markedsføring. Så vi gleder oss nå til å få testet og satt opp et markedsføringsverktøy flere i den norske bransjen kan bruke for å nå sin målgruppe internasjonalt. Midlene fra Kickstart 21 kommer veldig godt med til dette, avslutter Gloppen.

Prosjektet til Deadpop og 444 er et prosjekt som har fått tildeling i den tredje runden til Kickstart 21. Kickstart 21 ble opprettet i kjølvannet av pandemien som en ny, midlertidig tilskuddsordning for prosjekter som skal stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid.

Tilskuddsordningen Kickstart 21, som skal stimulere til aktivitet innen musikkeksport, styrkes med fem millioner kroner. Som resultat av dette, utsettes søknadsfristen en uke frem til onsdag. 22. september, samtidig som Music Norway jobber med å utvide retningslinjene for å imøtekomme flere behov.