Søk om deltagelse i managementprogrammet DRIVE

Skrevet av Carl Kristian Johansen 09.01.2024

Texture 01

DRIVE er et kompetansehevende og nettverksbyggende program rettet mot norskregistrerte managementselskap. Programmet skal legge til rette for å styrke og bygge managementprofiler gjennom åtte samlinger over to år, både nasjonalt og internasjonalt.

DRIVE skal bidra til at management fra Norge er oppdatert på trender, inntektsstrømmer, avtaler og forskjellige muligheter i bransjen, samt styrke nettverket til deltagerne i programmet.

Fakta

Målgruppe: Management

Når: 2024-2025

Sjanger: Alle

Søknadsfrist: 16. februar

Søknadsskjema nederst i artikkelen

Management er bindeleddet mellom artist og samarbeidspartnere og programmet skal sikre at artister sine rettigheter blir forvaltet på en strategisk og bærekraftig måte. Via samarbeid med Music Managers Forum (MMF) i forskjellige territorier ønsker vi å koble gruppen med andre managere internasjonalt. Dette for å styrke kompetanse i andre markeder, oppfordre til erfaringsutveksling og deling av nettverk. Musikkbransjen utvikler seg raskere og er mer global enn noen gang og det har aldri vært så mange muligheter for artister og bransje, samtidig som det er større konkurranse.

- Med tidligere erfaring fra managementsiden har jeg selv opplevd at det er mye ‘learning by doing’ i denne bransjen. Det tar tid å opparbeide seg både kunnskap og nettverk, og man må ofte gå på en del smeller for så å reise seg og ta læring av de. Med DRIVE ønsker vi å tilby kompetanse, markedsinnsikt og nettverk som kan spille managere sterkere for å kjappere nå det felles målet de har satt for sine artister. DRIVE er et program jeg selv skulle ønske jeg hadde mulighet til å delta på da jeg jobbet som manager, sier Jennifer Gunn som er prosjektleder for DRIVE sammen med Nina Finnerud.

Hvem kan søke?
DRIVE retter seg mot managementselskaper med internasjonale vekstambisjoner.

For å kvalifisere til programmet må du oppfylle følgende kriterier:

 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekter gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team (internt eller eksternt) som har den nødvendige kompetansen for å realisere ambisjonene bedriftens strategi.
 • Binde deg til å delta på alle samlingene i Norge og internasjonalt. Datoer blir satt sammen med den utvalgte gruppa.
 • Selskaper som søker, må ha norsk organisasjonsnummer.

Vi oppfordrer management med base utenfor Oslo til å søke da vi ønsker geografisk spredning. Reise kompenseres av Music Norway.

Vi ønsker representasjon av management i alle sjangere og oppfordrer management nisje-sjangere til å søke.

Dette inkluderes i programmet

 • Skreddersydd program basert på deltakernes behov og ambisjoner.
 • Fire nasjonale og fire internasjonale faglige samlinger fordelt på to år.
 • Reise i regi av programmet. Reisetilskudd til internasjonale samlinger vil bli gitt av Music Norway.
 • Tilrettelagte nettverksmuligheter både med norsk og internasjonal musikkbransje.
 • PR & markedsføring, profilering

Hva vektlegger vi?

 • Potensialet for økt verdiskaping i Norge, gjennom flere arbeidsplasser, økt omsetning eller deling av nettverk og kompetanse.
 • Gjennomtenkte og realistiske planer.
 • Management som representerer utøvere og opphavere med internasjonal strategi og ambisjoner vil bli prioritert.

Søknadsfrist er 16. februar.

Skjema nederst i artikkelen.

Programmet delfinansieres av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.