Eksportinntektene falt én tredel under pandemiårene

Pandemien ga musikkbransjen en inntektssvikt på 4,9 milliarder kroner.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 12.12.2022

Konsertfest
Festivalsommer 2022 (Foto: Carl Kristian Johansen)

Rapporten Musikk i tall 2021, som Rambøll Management Consulting lager for Kulturrådet, har nettopp blitt publisert og finnes HER

Musikkbransjen har hatt en god utvikling forut for koronapandemien, med en relativt jevn vekst på rundt 5 prosent i året, mens eksportinntekter har ligget jevnt mellom 7 og 9 prosent av de totale inntektene, skriver Rambøll i rapporten. De delene av bransjen som har vært mindre påvirket av nedstenging og smittevernstiltak, innspilt musikk og rettighetsinntekter, har fortsatt veksten også i 2020 og 2021.

INNTEKTER KONSERTER I UTLANDET:

2019:

174 millioner kroner

2020:

31 millioner kroner

2021:

44 millioner kroner

De samlede inntektene fra utlandet til musikkbransjen i Norge i 2021 er beregnet til 276 millioner kroner. Dette inkluderer kjøp, strømming og nedlastning av norsk innspilt musikk i utlandet, honorarer til norske artister som spiller konserter i utlandet, og rettighetsinntekter til norske aktører fra utlandet.

Eksportinntektene vokste jevnt fra 2014 til og med 2019, etter en nedgang fra toppåret 2013, men på lik linje med inntektene i Norge har pandemien medført et drastisk fall i konsertaktiviteter i utlandet.

Inntektene fra konserter i utlandet falt fra 174 millioner kroner i 2019 til 31 millioner i 2020 og er beregnet til 44 millioner i 2021. Dette har medført et fall i de totale eksportinntektene på en tredjedel mellom 2019 og 2021, tilsvarende 130 millioner kroner i året, skriver Rambøll.

Estimert inntektsfall for bransjen under pandemien:

4,9 milliarder kroner

De samlede inntektene i musikkbransjen i 2021, innenlands og eksport, er beregnet til i overkant av 3,3 milliarder kroner. Dette inkluderer inntekter fra innspilt musikk, konsertinntekter, rettighetsinntekter og eksportinntekter. 2021 representerer en nedgang på 6 prosent fra året før, etter en nedgang på 35 prosent fra 2019 til 2020. Sammenlignet med toppåret 2019 har inntektene i musikkbransjen falt med totalt 39 prosent.

Rambøll skriver videre at dersom vi legger til grunn en forventet normal utvikling fra 2019 på 5 prosent årlig vekst, hadde de samlede inntektene i musikkbransjen i 2021 bikket 6 milliarder kroner, nesten 2,7 milliarder høyere enn de faktiske inntektene. Over de to årene med reduserte konsert- og eksportinntekter har norsk musikkbransje «gått glipp av» i underkant av 4,9 milliarder kroner, hovedsakelig fra avlyste og utsatte konserter.

Les Rambølls rapport HER