Reiselysten presser på

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 02.07.2021

Music Norway sommerfest

Nå er sommeren her, og vi i Music Norway tar oss ferie, etter et unntaksår som har preget hele bransjen. Samfunnet er i ferd med å åpne opp, og de første er i ferd med å reise ut i verden igjen. Denne høsten vil vi se at flere legger ut på turné, og at internasjonale bransjefolk igjen vil besøke Norge.

I løpet av året har vi gjort det vi kan for å henge med i svingene. Vi har engasjert oss i Musikkindustriens næringsråd, og lyttet til bransjens syn på verdens tilstand. I løpet av høsten 2020 snakket vi med over 100 bransjeaktører, og vi har holdt kontakten for å kunne gi gode innspill når gjenåpningen skal rigges.

Det er tydelig at verden har forandret seg. En del av kontaktene våre internasjonalt har byttet beite siden sist, og vi må treffe de nye ansiktene vi har blitt kjent med over Zoom. Halvannet år uten fysisk kontakt er lang tid.

Det betyr at vi i Music Norway må gi litt ekstra. Egenandelens selvdisiplinære kraft blir mindre viktig etter et år hvor krigskassene har blitt tømt av pandemien. Vi må ut, nå.

Som Mike Herbrik, sjef i Selective Management, sier til oss:

For me, the most important thing for business pre-pandemic was opportunities to expand and develop my network face-to-face. Obviously we’ve lost almost all in person interaction during corona, and this for me should be priority #1 for this who want to export post-pandemic. We’ve got to meet people in person again.

So my suggestion would be that for all serious Norwegian companies that have serious export ambitions, we are supported with funding that enables us all to travel as a group to all of the main industry conferences when they start happening again in person with live showcases in front of live audiences. These are the events I mean (in no particular order):

Mike Herbrik

(foto: Eline Kjøl Berg)

Derfor hjelper det heller ikke at regjeringen skal ha en gjenåpningsplan som starter til jul. Musikkeksportørene er klare for å reise ut, og da må vi som virkemiddelapparat stille opp nå. Vi må også holde ut, Trondheimsolistene melder om at det vil flere år før de er tilbake der de var. Det må vi lytte til.

Denne våren lanserte vi Kickstart 21, en ordning som skal sikre oppstart nå, ikke senere. Det siste året har vist at mye kan gjøres på digitale flater. Aurora har blitt Tik-Tok-stjerne, og girl in red har levert en knallsterk albumlansering, selv uten internasjonale konserter. Dette viser at norsk musikkbransje har mye å hente på å bygge digital kompetanse, og investere tid, krefter og penger på den digitale arena. Dette krever at vi også bruker tid på dette når sommeren er på hell.

Vi må nok også anerkjenne at eksportaktørene ikke har fått god nok uttelling i kompensasjons- og stimuleringsordningene. Det har ikke latt seg gjøre å gi støtte til konserter som skulle vært gjennomført utenfor Norges grenser.

Til høsten er det valg, og den regjeringen som tar over, eller blir sittende, skal behandle viktige planer for norsk musikkbransje. Det skal komme en stortingsmelding om immaterielle rettigheter, vedtas en kunstnermelding, og lanseres en internasjonal strategi for kulturpolitikken, for å nevne noe. Her blir det viktig å få frem åndsverkenes verdi, bransjeleddenes gjensidige avhenigighet av hverandre, og viktigheten av å ha verden som arbeidsmarked om vi ønsker mer god norsk musikk.

Vi skal fortsette å samle mennesker på nettverksarenaer hjemme og ute. Det er også i ferd med å skapes nye arenaer for næringer som ikke har vært tett nok koblet på den eksisterende musikkbransjen. Mustech Norway skal forene norske musikkteknologiselskaper for å sikre erfaringsutveksling på tvers. Første fysiske samling blir på by:Larm i september.

Oppsummert

Kort oppsummert betyr det at vi mener det er viktig å ta med seg at mange av eksportaktørene ikke har fått uttelling i kompensasjons- og støtteordningene, og at dette må tas hensyn til i gjenåpningen i form av større tilskudd til søkere med internasjonal virksomhet. Verdensmarkedet har endret seg, og nye aktører har kommet på banen, derfor må vi styrke de ordninger som bygger internasjonale nettverk og stimulerer til internasjonale samarbeid. Vi må samtidig benytte oss av det digitale mulighetsrommet som har oppstått gjennom å bygge kompetanse og tilrettelegge for gode digitale produksjoner som en del av gjenoppbyggingsplanen.

Gjenåpningsfasen bør styrke internasjonal virksomhet ved å:

  • Styrke ordninger som gir tilskudd til produksjon av AV-innhold til digitale plattformer.
  • Stimulere til internasjonal nettverksbygging gjennom etablerte ordninger for dette formålet.
  • Styrke reisestøtten for internasjonale konserter og turnéer.
  • Vurdere en mandatutvidelse av Music Norway til å omfatte hjemmemarkedet.
  • Vurdere en Music Norway-avdeling i Bergen.

Under finner du Music Noways innspill til gjenåpningsprosessen.