Trenger vi et Mustech Norway

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 08.06.2021

Ny teknologi gjør kunst og kultur mer tilgjengelig. Driveren bak denne utviklingen er ny teknologi og digitale tjenester som gir enklere tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud. Det er samtidig et økende behov i musikkbransjen for å ta i bruk de digitale mulighetene som finnes.

Innovasjon og digitalisering innen musikk og kultur er stor satsning internasjonalt. Digitale løsninger kjenner ingen geografiske begrensinger, og vi ser en mulighet i å samle nasjonale initiativer for å konkurrere globalt. En samlet bransje vil også skape interesse og oppmerksomhet blant norske investorer og norsk kapital, som igjen øker muligheten for at verdiskapningen kommer Norge til gode.

De siste årene har bekreftet at det mangler et økosystem som bidrar til en bedre innovasjonskultur i musikkbransjen. Det er mangler et formalisert miljø som kobler kulturer, ivaretar deling, samhandling og bygger bro mellom teknologi og musikk, til andre næringer og til nye finansieringsmuligheter.

Sammen med flere sentrale partnere ønsker derfor Music Norway å bidra til å samle et miljø som kan etablere arena for kompetanseheving, tilhørighet og samhandling.


Viljen er der, og siden mashupnorway.com prosjektet i 2014 har det vært holdt liv i en en liten flamme. Siden da har Norge fått sine unicorn i musikk-tech start-ups, og Voisey fra Bergen har vist at internasjonal suksess er mulig for norsk musikkteknologi. Voisey (en musikk app der en kan spille inn egne vokalspor eller laste opp egne beats) ble kjøpt opp av Snapchat høsten 2020 for flere hundre millioner.

Vi tror derfor at det nå er på tide å etablere et formalisert økosystem for musikk/kultur-tech gründerskap. Først og fremst for å skape en arena for å dele erfaring og kompetanse disse selskapene mellom, og slik vise både kraften, potensialet og verdien i denne sektoren.

Næringsutvikling i musikk og kultursektor er i stadig utvikling og del av økende digitalisering. Mye av utvikling innen digitale tjenester og produkter skjer i dag ofte med nye aktører inn i markedet, fremfor i fellesskap med eksisterende næring. I et slikt klima oppleves ofte ny teknologi og nye aktører som distruptive fremfor verdiskapende for tradisjonelle og etablerte aktører.

Økes konkurransekraft for norske musikk start-up’s, så drypper det på hele musikkbransjen. Det er de som kjenner på det neste behovet, og en musikktech-hub som kan utvikle nye løsninger på reelle utfordringene i bransjen vil styrke sjansen til å gå fra en ok ide til en bærekraftig forretningsutvikling.

Vil du være med så sitter vi klare! Meld deg på til første samling 11 juni, digitalt så klart:

Fredag 11. juni fra 12:00 - 14:00.

Registrer deg her om du ønsker å delta.

Har du innspill til agendaen, eller annet, meld gjerne ifra til mina@bylarm.no.

Kjenner du noen som kunne ha nytte av å være en del av nettverket er det selvfølgelig bare å invitere de med.

Vi ønsker også å sette i gang med å kartlegge feltet og behov, vi håper derfor dere ønsker å svare på denne korte spørreundersøkelsen:

https://no.surveymonkey.com/r/N6JBL28

Mustech Norway AU 2021:

Arena Oslo, byLarm, Music Norway, Fono, Sesong 1