Høring: 50% vekst innen 2030

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 29.10.2021

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

I dag, den 29. oktober, deltok vår direktør Kathrine Synnes Finnskog i Utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet for 2022. Vi presenterer hennes innlegg i denne saken. Du finner Norwegian Arts Abroad sitt høringsinnpill, som Music Norway presenterer, som egen fil.

Takk leder, kjære komite.

Vi i nettverket Norwegian Arts Abroad synes budsjettforslaget for 2022 er for lite ambisiøst på vegne av kultureksporten og internasjonalt kulturfremme. Det matcher ikke etterspørselen eller ambisjonene i den kreative og kulturelle sektoren, og det matcher heller ikke Hurdalsplattformen sitt varsel om en økt satsing for å fremme norsk kultur i utlandet, og en økt satsing på kultureksport og næringsfremme på det globale markedet.

I Hurdalsplattformen ønsker regjeringen samtidig en vekst i fastlandseksporten på 50% innen 2030. Dette må følges opp med konkrete tiltak og nødvendige økonomiske rammer – også for å utløse eksportpotensialet i kulturelle og kreative næringer.

Norwegian Arts Abroad vil bidra til å nå regjeringens overordnede mål om 50% vekst og vår ambisjon er å innfri dette innen våre respektive fagfelt.

For å nå målet krever det en større og koordinert innsats mellom utenrikstjenesten og virkemiddelapparatet, der Norwegian Arts Abroad er og blir Statens primære og viktigste virkemiddelaktører for internasjonalisering av norsk kunst og kultur. Sammen med Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner utgjør vi partene i trekantsamarbeidet. Vi ser derfor et behov for at UD sentralt og norske utenriksstasjoner får utvidet sitt handlingsrom for å kunne være den partneren norsk kultur trenger for å nå et større publikum i flere markeder.

Sammen gjennomfører vi eksport- og kulturfremmetiltak over hele verden. En lang pandemi har

bekreftet kulturens kraft og betydning for mennesker, og vist oss hvor sårbart livet som kunster er. Derfor mener vi at akkurat nå er et riktig og viktig tidspunkt å styrke innstasen for norsk kulturfremme, som styrker demokratiet, tilrettelegger for innovasjon og bygger næringene.

Vi foreslår derfor å gradvis øke Utenriksdepartementets kulturmidler ved å øke kapittel 115 post 70 til 60 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2022.

Til orientering så var UDs kulturmidler på 97 millioner kroner i 2013 (2013 kroner). Pr i dag er det 28 millioner som er skuffende lite, både i ambisjon og økonomi.