Lansering av Kickstart 22

Kickstart skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning ved å igangsette, gjennomføre og videreutvikle planlagt internasjonal aktivitet og samarbeid.

Skrevet av Kristiane Lunde 22.04.2022

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft og styrker sine muligheter internasjonalt. Målsetting er å skape internasjonal etterspørsel, etablere nettverk, øke eksportinntektene og sikre sysselsetting. Kickstart 22 skal bidra til at de som har tatt risiko i internasjonale prosjekter og investert i fremtidige inntekter, får tilskudd til kostnadene med en internasjonal lansering.

Ordningen er midlertidig, og tilskuddet må omsøkes i 2022. Tilskuddet kan benyttes når prosjektet realiseres, og rapporteres innen 2023. Rapportene skal omtale om midlene har bidratt til økt internasjonal etterspørsel og økt salg av musikk produsert i Norge.

Ramme: 11 MNOK

Du kan søke i 2 kategorier:

Kategori 1: ADHOC MIDLER- til nye behov som oppstår pga. raske endringer i markedet og som krever kjapp respons i form av møter, tilstedeværelse, bekreftelser, supportturneer og oppstart av prosjekter. Målet er etablere nye nettverk og samarbeid. Prosjekter som utløser ny eller økt aktivitet internasjonalt vil bli prioritert. Søknadene behandles ukentlig ut året.

Kategori 2: PROSJEKTMIDLER- til påbegynt eller planlagt internasjonal lansering det allerede er investert i og etablert interesse for. Målet er å reetablere kontakt med partnere og publikum der tidligere samarbeid og erfaringer internasjonalt allerede har skapt en etterspørsel man vil ivareta og videreutvikle. Bærekraftige eksporttiltak med hensikt å øke omsetning, sysselsetting og internasjonale avtaler, vil bli prioritert. Søknader behandles månedlig ut 2022.