Nytt, søkbart program skal styrke næringsutvikling i musikkselskaper

Skrevet av Carl Kristian Johansen 29.04.2022

Målgruppen for programmet er de som har etablert selskaper, men som ikke har skalert virksomheten sin eller hatt kapasitet eller kunnskap til å legge strategi for forretningsutvikling eller eksport.

Ambisjonene med programmet er å styrke kompetansen på bærekraftig forretningsdrift og stimulere til eksportrettet virksomhet.

Søknadsfrist 11. mai (mer om søknad lenger ned)

24. – 25. mai arrangerer Music Norway en workshop for musikkselskaper i tidlig fase, med internasjonale ambisjoner eller prosjekter.

Vi har hentet inn relevant fagkompetanse, som sammen med deltagerne skal jobbe konkret med deres utfordringer og potensiale, basert på deres innspill og ideer.

Sted:
Folkebadet i Sandvika

Tirsdag 24. mai kl 10 - 16, ink. lunsj og middag:
Forretningsutvikling og presentasjoner av businesscaser. Workshop.

Prosessleder: Hallgeir Knutsen, Reodor

Onsdag 25. mai
kl. 10 – 15, inkl lunsj:
Prosessleder: Jake Beaumont-Nesbitt. Workshop

kl. 15-16

Pils & Pitch! Mustech Norway presenterer seg med pils og pitch.

Mingel for innovatører, investorer og musikkselskaper.

Temar vi skal innom:

• Selskapsutvikling

• Strategi

• Inntektsstrømmer - hvor skal fokuset ligge?

• Lederskap

• Hvordan nå ut internasjonalt / finne samarbeidspartnere / gode avtaler

• Analytics / få bedre oversikt over data

• Fanbygging / branding

Vil du være med?

Selskapene søker ved å sende en mail til Frank Østevold innen 11. mai som svarer på:

• Presentere status/modenhet i selskapet: antall ansatte/team og funksjon, omsetning, selskapsform, forretningside.

• Kan dere stille 2 pers? Tenk på ulike roller og erfaringer man har og hvilken kompetanse man trenger.

• Hva er deres unike fortrinn i markedet i dag?

• Hva har dere fått til som selskap? Hvordan presenterer dere selskapet, deg selv, prosjektene for kunder eller nye klienter?

• Hvorfor ønsker du/dere å bli med på et slikt kurs?

Kartleggingen underveis og læringen fra dette pilotprogrammet vil gi Music Norway større innsikt i hvordan vi kan lage et relevant og oppdatert program, være tett på selskapenes behov og forventninger.

Dette skal ende opp i et program som er et tilbud på et nivå etter Music Norways Master-program. Det blir både faglig og sosialt, mat underveis, pils og pitch. Nassir Achour er partner i Reodor og sitter i Music Norways styre.