Music Norway jobber med strategier for neste femårsperiode

Vi ønsker innspill fra store og små aktører i norsk musikkliv.

Skrevet av Tina Brodal 27.06.2023

Music Norway legger som kjent til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Vedtektene våre slår fast at arbeidet skal forankres i musikklivets behov, og bidra til å øke interessen for og bruken av norsk musikk i alle sjangre.

Men hva er egentlig «norsk musikk»? Hvilke eksporttiltak har best effekt? Og hvordan kan vi bedre ivaretar alle sjangre?

Vi ønsker innspill fra store og små aktører
I utforming av strategiene for neste femårsperiode ønsker vi innspill fra store og små aktører i norsk musikkliv. Du kan være ung og kanskje ikke helt ekportklar ennå, gammel ringrev med masse internasjonal erfaring, eller noe midt imellom. Det viktigste for oss er at du har internasjonale ambisjoner, og enten allerede har benyttet eller kunne tenke deg å benytte noen av Music Norways virkemidler – kompetanse, nettverk og tilskuddsordninger. Vi vil gjerne også høre fra tidligere, nåværende og potensielle samarbeidspartnere. Påmeldingsskjema til innspillsmøtene finner du nederst i saken.

Vi er spesielt interessert i tilbakemeldinger om eventuelle barrierer for deltakelse i våre ordninger og tiltak. Hvordan fungerer kommunikasjonen vår? Inviterer vi til de riktige møteplassene i Norge og internasjonalt? Føler alle seg velkomne? Er det tiltak eller fokus som dere savner?

Vi trenger også innspill til hvordan Music Norway kan jobbe enda mer målrettet med økt annerkjennelse og profesjonalisering av musikk som næring, og hvordan vi kan videreutvikle oss som et kompetansemiljø.

Det vil være mulig å komme med skriftlige innspill til oss frem til og med 31. august. Send dine innspill til innspill@musicnorway.no.

Bli med på våre innspillsmøter
I tillegg vil vi arrangere åpne innspillsmøter i Arendal, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo i august. Disse arrangeres i samarbeid med de regionale musikkontorene. Påmeldingsskjema til innspillsmøtene finner du nederst i saken. Vi ønsker at så mange som mulig skal bli hørt, og ber derfor om at de som ønsker taletid melder fra om dette ved påmelding. Vi ber om at man begrenser innleggene til maks 2-3 min, og at innspillene sendes til oss skriftlig i etterkant, på e-post til innspill@musicnorway.no.

Den endelige strategien vil bli vedtatt av styret i Music Norway i løpet av september, og vil bli tilgjengeliggjort på våre hjemmesider.

Ønsker du å vite mer om ståa for norsk og internasjonal musikkbransje, eller trenger du inspirasjon til innspillet ditt til oss, se den rykende ferske trendrapporten vår, Trender i norsk og internasjonal musikkbransje – en kunnskapsoppsummering.

Meld deg på våre åpne innspillsmøter i skjemaet under.