NOMEX styrker sitt arbeid i Norden med nytt styre og styreleder

I 11 år har NOMEX jobbet for å koble sammen og styrke den nordiske musikkindustrien ved å bygge sterke NOMEX-prosjekter som Jajaja, Top-20-under-30 og Nordic Trade Missions, hovedsakelig utenfor Norden.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 25.08.2023

Eline Sigfusson, Tone Østerdal og Mikko Manninen er nye i styret til NOMEX (Foto: Tone Østerdal av Helge Brekke)
Eline Sigfusson, Tone Østerdal og Mikko Manninen er nye i styret til NOMEX (Foto: Tone Østerdal av Helge Brekke)

Det pan-nordiske eksportsamarbeidet NOMEX (Nordic Music Export Programme) har konstituert seg med nytt styre og ny styreleder. Eline Sigfusson er utnevnt til ny styreleder i NOMEX, og Tone Østerdal fra Music Norway og Mikko Manninen fra Music Finland går som nye administrerende direktører inn i styret i NOMEX. Med dette ønsker NOMEX å utvikle de gode synergiene og mulighetene for samhandling som finnes i de nordiske landene og være en strategisk partner i det nordiske samarbeidet.

I 11 år har NOMEX jobbet for å koble sammen og styrke den nordiske musikkindustrien ved å bygge sterke NOMEX-prosjekter som Jajaja, Top-20-under-30 og Nordic Trade Missions, hovedsakelig utenfor Norden.

Nå skal musikkeksportkontorene jobbe for å styrke samarbeidet og bygge et sterkere nordisk marked. Videre ønsker eksportsamarbeidet å ta steg mot å være en partner i å utvikle nordiske eksportstrategier innenfor rammen av globale agendaer.

Den nye styrelederen, Eline Sigfusson, har lang bakgrunn fra nordisk kulturpolitikk og nordisk musikksektor. Som tidligere nestleder i Nordisk kulturfond og tidligere administrerende direktør i tenketanken Anordic (2021-2023) har hun jobbet med kulturpolitikk og institusjoner i alle de nordiske landene, og utviklet finansieringsstrategier, fellesskap og initiativer for den nordiske live-sektoren.

- Som styreleder for NOMEX er jeg stolt over å fortsette arbeidet med å bryte ned grensene mellom de innenlandske musikkmarkedene i Norden, sier Sigfusson.

- Jeg tror NOMEX kan spille en viktig rolle i å utvikle nye eksportstrategier og -metodikker for musikksektoren. Vi må styrke en bærekraftig handelspolitikk innen kultur på en måte som støtter de langsiktige nasjonale og globale målene om økonomisk vekst, miljøvern og styrking av den sosiale kapitalen. Jeg håper vi i løpet av de neste årene vil bygge nye partnerskap for å jobbe for disse ambisjonene.

Med to nye administrerende direktører inn i styret i NOMEX utvider samarbeidet også kompetansen innen nasjonal kulturpolitikk og samarbeid med Baltikum. Tone Østerdal har 20 års erfaring fra kunst- og kulturfeltet, og hun har jobbet 15 år i fylkeskommunal administrasjon på kulturfeltet. Mikko Manninen kommer fra en stilling i Warner Music Finland, hvor han har vært daglig leder for Baltikum og seniordirektør for operasjoner i Finland.

- Siden det ble grunnlagt for 11 år siden, har NOMEX vist seg å være en svært verdifull ressurs for den pan-nordiske musikkscenen og vært i stand til å tilpasse sitt fokus til de skiftende trendene i industrien. Nå starter vi et nytt kapittel, med fornyet energi, sier Sigtryggur Baldurson, administrerende direktør for Iceland Music

Om NOMEX:

NOMEX er en pan-nordisk plattform grunnlagt i 2012, eid av de fem musikkeksportkontorene i Norden; Music Norway, Export Music Sweden, Music Export Denmark, Music Finland og Iceland Music. NOMEX-initiativet er satt opp for å legge til rette for vekst og utvikling i den nordiske musikksektoren gjennom medieutvikling, transnasjonal promotering og støttetjenester for artister. Gjennom prosjekter som spenner over Norden og utover, omfavner NOMEX den essensielle og merverdien av nordisk samarbeid som en økende kraft innenfor den internasjonale musikkindustrien.

NOMEX-styret består av direktørene for alle fem musikkeksportkontorer pluss en ekstern styreleder:

Styreleder: Eline Sigfusson – uavhengig strategisk konsulent

Jesper Torsson - CEO, ExMS – Export Music Sweden

Tone Østerdal – Konserndirektør, Music Norway

Thomas Rohde - CEO, MXD -Music Export Denmark

Mikko Manninen – administrerende direktør, Music Finland

Sigtryggur Baldursson – administrerende direktør Iceland Music