NOMEX

Nettverket samarbeider om flere felles nordiske prosjekter internasjonalt

Nordisk samarbeidsnettverk

nomex.site
NOMEX logo

Strategisk nettverk bestående av de nordiske eksportkontorene. Vi samarbeider om konkrete prosjekter internasjonalt som JaJaJa, trademission til Asia og USA, og vi deler innsikt, strategi og nettverk med hverandre.

Nomex består av følgende eksportkontorer i tillegg til Music Norway