Northern Connection på Ultima

Lauri Supponen fremføres av Ensemble Temproum på Ultima lørdag.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 22.09.2023

Skjermbilde 2023 09 22 kl 14 18 47

Northern Connection er et internasjonalt samarbeid som tar sikte på å etablere nye kreative forbindelser mellom Skottland, Finland og Norge.

I pilotfasen er partnerne i prosjektet Music Finland, Musica nova Helsinki og defunensemble fra Finland, Music Norway, Ultimafestivalen og Ensemble Temporum fra Norge, og Scottish Music Centre, Sound festival og Red Note Ensemble fra Skottland.

Komponistene som er valgt ut gjennom en åpen utlysning er Lauri Supponen fra Finland, Lisa Robertson fra Skottland og Tine Surel Lange fra Norge.

Lørdag 23. september fremføres Supponens verk North av Ensemble Temporum i Deichmansalen i Oslo som en del av programmet til Ultimafestivalen.

Hvert lands utvalgte komponist vil bli fremført av ett av ensemblene på en festival i minst ett av partnerlandene, og muligens flere, i løpet av 2023 og årene etter.

Surel Langes verk Flaskepost blir fremført av Red Note Ensemble onsdag 25. oktober på Sound Festival i Glasgow.

Northern Connection er bygget på prinsippene om bærekraftig utvikling og økologisk bevissthet, og det muliggjør etablering av langsiktige samarbeidsforhold mellom samtidsmusikkfagfolk i nordlige land. Bestillingsverkene vil få mer enn én forestilling og ensemblene skal turnere i partnerfestivalene på en miljømessig bærekraftig måte.