Northern Connection 2023

Starter  — Slutter

Oslo, Glasgow, Helsinki

Northern Connection er et nytt og innovativt prosjekt som har som mål å knytte nordiske land og Skottland sammen ved å etablere og styrke forbindelsene mellom komponister, ensembler og festivaler innen samtidsmusikk.

Northern Connection styrker nordisk samarbeid innen samtidsmusikk

I sin pilotfase vil prosjektet samle sentrale musikkorganisasjoner fra Skottland, Finland og Norge for å bestille og urfremføre tre nye verk. Hvert land vil være representert av en komponist, et ensemble og en samtidsmusikkfestival. Ett nytt verk vil bli bestilt fra hvert lands komponist.

Prosjektet starter for fullt i begynnelsen av 2023. I pilotfasen er samarbeidspartnerne i prosjektet Music Finland, Musica nova Helsinki og defunensemble fra Finland, Music Norway, Ultima festival og Ensemble Temporum fra Norge, og Scottish Music Centre, Sound festival og Red Note Ensemble fra Skottland. Hvert lands utvalgte komponist vil bli fremført av ett av ensemblene på en festival i minst ett av partnerlandene, og muligens flere, i løpet av 2023 og årene etter.

Gjennom Northern Connection vil komponister få nye oppdrag, ensembler får nytt stoff til repertoaret sitt og festivaler får nytt, spennende program fra nabolandene. Nye kontakter, ideer og nettverk vil styrke samarbeidet og gi merverdi til samtidskunstfeltet i nordområdet. Prosjektet har som mål å få med seg flere nordiske land videre, og det vil komme en ny åpen utlysning for komponister på nyåret.

Komponistene som er valgt ut for 2023 gjennom en åpen utlysning og utvelgelse av en jury bestående av festivallederne, er Lauri Supponen fra Finland, Lisa Robertson fra Skottland, og Tine Surel Lange fra Norge.

Tine Surel Lange My favourite places installation LIAF Photo by Kjell Ove Storvik
Tine Surel Lange blir første norske komponist som deltar i prosjektet. Foto: Kjell Ove Storvik

Jeg er utrolig glad for å ha bli valgt ut til prosjektet "Northern Connection" og å få jobbe med Red Note Ensemble. Jeg er nysgjerrig på å utforske felles grunnlag og inspirerende møtepunkter mellom det jeg tar med meg fra å være basert i Lofoten, og det jeg vil møte på i dette kreative eventyret til Skottland. Jeg gleder meg til det hele! - sier Tine som vil få verket sitt framført i oktober 2023 under Sound festival i Glasgow.

Prosjektet vil videreføres i 2023 og 2024 med ny open call for komponister.


Deltakende festivaler:

Sound logo
Ultima 2
MHN logo black1