Ny ordning for møtevirksomhet lansert

Music Norway gjør endringer i tilskuddsordningene som påvirker søknader om møtevirksomhet og delegatprogram

Skrevet av Pål Dimmen 28.02.2024

Vill Vill Vest 18 speedmeeting
Foto: Henning Bjordal Stokka

I forbindelse med årets første søknadsfrist gjør vi to betydelige endringer i tilskuddsordningene våre. Eksportrettede aktører har ytret ønske om en ad hoc-ordning for møter, da slike muligheter gjerne oppstår på kort varsel. Vi oppretter derfor en ny, månedlig tilskuddsordning for internasjonal møtevirksomhet med frist den 15. hver måned.

Søknader i denne ordningen vil ha en nedre grense på 5.000 kroner og en maksgrense på 20.000 kroner, og blir behandlet av et internt fagutvalg. Retningslinjene er så å si identiske med de tidligere retningslinjene for møtevirksomhet, med to unntak. Det vil være mulig å søke tilskudd til deltakeravgift til viktige bransjetreff, og i helt spesielle tilfeller vil det være mulig å søke for to personer i stedet for én. Dette krever imidlertid spesifikk argumentasjon.

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema til den nye ordningen.

Sjekk også Music Norways kalender for oversikt over interessante internasjonale arenaer.

PS! Søknader om møtevirksomhet som allerede har kommet inn til den ordinære fristen i mars flyttes over i den nye ordningen. Dere som har søkt trenger derfor ikke å sende ny søknad.

Den andre endringen gjelder kategorien delegatprogram i Arrangørtilskuddsordningen vår. Denne kategorien fjernes som søkbar kategori. Fremover blir delegatprogram med tilskudd fra Music Norway å anse som samarbeidsprosjekter. Aktører som ønsker å gjennomføre et delegatprogram må derfor kontakte Music Norway direkte, enten via post@musicnorway.no eller ved å sende en epost til din kontaktperson hos Music Norway.

Ved ytterligere spørsmål, kontakt rådgiver Pål Dimmen (pal@musicnorway.no / 922 455 44).