Skal skape et miljø for musikkteknologi i Norge

Mustech Norway

Skrevet av Kristiane Lunde 04.11.2021

Frank ostvold
Frank Østevold (fotograf: Eirik Ullebø Kopren)

Innovasjon og digitalisering innen musikk og kultur er big buisness internasjonalt. Digitale løsninger kjenner ingen geografiske begrensinger, og vi ser en mulighet i å samle nasjonale initiativer for å konkurrere globalt.

Sammen med flere sentrale partene har derfor Music Norway bidratt til å samle en arbeidsgruppe som ønsker å etablere en arena for kompetanseheving, tilhørighet og samhandling innen musikkteknologi, kalt Mustech Norway. Arbeidsgruppen har nå hyret inn en prosjektleder, Frank Østevold, for å få prosjektet i gang og skape et miljø.

- Mustech Norway skal være en arena for norske startups i skjæringspunktet musikk og teknologi. For det er jo flytende overganger mellom musikk og teknologi. Teknologi har jo på en måte vært en pådriver for innovasjon i bransjen. Hvor hadde vi vært uten Spotify? Alt dette henger jo så tett sammen, sier Frank Østevold.

- Jeg skal først og fremst kartlegge miljøet som allerede eksisterer - hvem som finnes der ute, hvilke behov de har, hvordan vårt forum kan bidra og hvilke arenaer og møteplasser det er vi trenger. Denne veien blir jo til mens vi går. Vi går litt inn i, ikke det ukjente, men vi prøver å finne form og farge på noe. Det har vært gjort en del slike initiativ før, som det ikke har blitt like mye ut av, så vi prøver å lære litt av det og.

- Så jeg skal rett og slett prøve å løfte musikkteknologi-fellesskapet i Norge opp og frem, ikke bare innad i det fellesskapet, men også musikkbransjen i Norge, slik at vi kan skape gode synergier mellom alle aktørene. For, en ting er synergiene mellom å ha et forum for musikkteknologi-startups i Norge, men også synergiene som kan oppstå med at musikkbransjen og musikkteknologi-selskapene snakker sammen. Det vil jo forhåpentligvis skape vinn-vinn situasjoner. Norge og Norden har et spesielt godt rykte i musikkteknologi-miljøet internasjonalt, gjennom Spotify, Wimp, Phonofile, Oiid og ikke minst Voisey, som nylig ble kjøpt opp av Snapchat. Norden er på en måte et veldig riktig marked for å teste ut nye løsninger, det oppstår mange nye spennende ideer og nye teknologiløsninger herfra og vi er anerkjent som et sted der det skjer mye innovasjon innen dette feltet.

Mustech Norway har allerede hatt noen fysiske og digitale samlinger dette året, med stor suksess. De hadde blant annet en pitch og pils på by:Larm der fem selskaper fikk pitchet og presenterte seg selv. Forumet er fortsatt i en kartleggingsfase, så fremtidige arrangement og arbeidsmetoder er ikke satt enda.
- Vi vil nok arrangere lignende arrangementer som vi allerede har gjort, men også arrangere workshops, panel, skape arenaer og møteplasser hvor man kan treffe investorer, andre lignende selskaper og andre musikkbransje-aktører. Også tenker jeg at man ønsker å gå videre, kanskje se på mulighetene for å ha regionale samlinger knyttet opp mot bransjetreff eller festivaler eller lignende, fortsetter Østevold.

- Langsiktig mål er å fasilitere for internasjonalisering av musikkselskaper fra Norge. Både i form av å eksponere seg på viktige møteplasser internasjonalt, men også at man skal skape muligheter eller levere etter hvilke behov de forskjellige selskapene har. Det finnes veldig mange spennende norske selskaper som er forbi en utviklingsfase og som er i en ren proof of concept-fase, og som det blir spennende å følge fremover.

- Vi vil oppfordre alle selskaper i musikkteknologi-spacet om å kontakte oss på frank@foxfinest.com, avslutter Østevold.

I arbeidsutvalget for Mustech Norway, og gjengen som Frank skal lede fremover, sitter Tormod Johan Løken Olsen fra Arena Oslo, Simen Eidsvåg Idsøe fra Sesong 1, Mina Evenrud fra byLarm, Erik Brataas fra Fono og Kathrine S Finnskog fra Music Norway.