Starter plateselskap for instrumental bakgrunnsmusikk

Arctic Sounds skal inn på internasjonale spillelister og klarere sync-rettigheter for film, TV, og reklame-markedet.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 20.10.2021

Oyvindstronen
Øyvind Strønen, head of label service og A&R Asia i Arctic Rights Management, bygger nå opp Arctic Sounds. (Foto: ARM)

Det er Arctic Rights Management (ARM) som starter plateselskapet Arctic Sounds. Det er med bakgrunn i erfaringene trukket fra covid-19 situasjonen, samt det som beskrives som streamingtjenestenes begrensede bærekraft at Arctic Sounds blir etablert.

ARM har erfart gode streamingtall innenfor segmentet instrumental bakgrunnsmusikk, blant annet fordi tekst og språk ikke er en begrensning, og at markedet derfor er ubegrenset.

Arctic Sounds skal ha en todelt funksjon.

- Vi fokuserer på å gi ut musikk rettet mot internasjonale spillelister samt musikk egnet for sync. Ofte kan samme utgivelse brukes til begge deler, sier Øyvind Strønen om Arctic Sounds. Strønen er ARMs head of label service og A&R Asia.

- Streamingmarkedet for instrumentalmusikk er godt dekket av Spotify, Apple, Amazon, etc hvor vi vil gi ut musikk som passer de forskjellige plattformene og deres spillelister innenfor instrumental bakgrunnsmusikk.

- Hvordan skal dere jobbe inn mot film, TV og reklame-markedet?

- En utfordring i dette markedet er at det kan være komplisert å få klarert låter hvor det er mange rettighetshavere, og ofte er tidsfristene korte. Vi vil med denne modellen bygge en katalog med utgivelser hvor både opphavsrettighetene og masterrettighetene på låtene er administrert av oss, og med det vil det bare være ett stopp på veien for å klarere låter til bruk, såkalt one-stop-shop.

- Videre vil vi utvikle en plattform hvor låtene ligger tilgjengelig for lytting og er katalogisert under artist, moods, tempo, sjanger etc. Her kan kunder selv gå inn å plukke musikk som passer sitt bruk. Det finnes eksempler på slike plattformer allerede, men som opererer med full buy-out av låter og har avtaler på grensen av lovverket. Denne modellen vil ivareta rettighetshaverne og artistene på en lovlig og rettferdig måte. Vi er godt i gang med dette og plattformen er klar, det vi trenger nå er mer musikk!

- Hvordan skal dere jobbe opp mot etablerte spillelister i de største streamingtjenestene?

- Det er på mange måter en annen metode å utgi musikk på. Der man tradisjonelt oppnår suksess ved å bygge artistens navn, har man her kun fokus på musikken. Disse listene er ikke forbeholdt kjente artister, men at kvaliteten er god og "riktig". I samarbeid med vår distributør har vi et godt system for å nå kuratorer i de forskjellige strømmetjenestene, og gjennom erfaringer vi har gjort oss de siste årene har vi et godt grunnlag for å vite hva som skal til når det kommer til musikalitet, mix/master, coverart, og så videre, sier Strønen.

- Finnes det noe tall på hvor stort streamingmarkedet for instrumental bakgrunnsmusikk er?

Godt spørsmål, og der kan jeg nok ikke komme med noen eksakte tall, men som en liten pekepinn har de 10 største spillelistene innen segmentet på Spotify om lag 30 mill følgere, sier Strønen.

Målsetningen for Arctic Sounds er at produsenter og komponister skal kunne ha dette som en binæring ved siden av sitt daglige virke og utnytte «dødtid» til inntektsbringende arbeid.

Arctic Sounds visjon er å tilby en mulighet for direkte inntektsgivende musikkproduksjon for komponister og produsenter som ikke utelukkende er avhengig av signifikante streamingtall, og uten å kjøpe ut opphavernes rettigheter, noe som skal være en bærekraftig modell som kombinerer honorar og royalty, og som ved siden av honoraret sikrer opphaver et «rimelig vederlag» ved eventuell suksess.

- Vi har vært inne i en periode der det har vært vanskelig å gjøre co-writes, drive studiovirksomhet eller spille live grunnet pandemien. Konsekevensene av denne situasjonen vil fortsette å ramme opphavere i lang tid fremover grunnet minskede eller uteblivende avregninger. Vår modell er ment å kompensere noe for dette, nå, og for tilsvarende situasjoner i fremtiden, sier Strønen.

ARM har mottatt tilskudd fra Music Norways Kickstart 21-ordning for å etablere Arctic Sounds.