Stor etterspørsel internasjonalt fører til rekordsøkning

Til søknadsfristen 1. mars kom det inn langt flere søknader enn det har gjort tidligere til ordningene for reisetilskudd, markedsføringstilskudd og arrangørtilskudd.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 21.03.2023

Tone Østerdal, direktør  Music Norway (Foto: Helge Brekke)
Music Norways direktør mener søknadstrykket viser høy aktivitetsnivå i utlandet for norsk musikkbransje. (Foto: Helge Brekke)

- Det er svært positivt at aktivitetsnivået er så høyt, sier Tone Østerdal, direktør i Music Norway.

Hun mener det vitner om stor etterspørsel etter norsk musikk internasjonalt, og at den eksportrettede musikkbransjen langt på vei har hentet seg inn etter pandemien.

- Men det vitner også om et økende behov for tilskudd grunnet økte kostnader og en fortsatt uforutsigbar økonomi. En konsekvens av den rekordhøye søknadsmengden er dessverre også at det vil ta noe lenger tid før alle søkerne får svar, sier Østerdal.

I ordningen for reisetilskudd, som er den største og meste brukte ordningen, har det kommet inn 308 søknader, mot 167 i forrige runde. Omsøkt beløp er totalt 11,5 millioner kroner, mens rammen er på to millioner kroner.

- Det er en enorm konkurranse om midlene, og fagutvalgene må gjøre mange tøffe prioriteringer. Prosjekter som skal gjennomføres frem til neste søknadsfrist, 1. juni, vil bli prioritert. Det vil si at mange vil få avslag med beskjed om å søke igjen på en senere frist, sier Østerdal.

I ordningen for markedsføringstilskudd kom det inn 71 søknader denne gangen, mot 51 i forrige runde. Det er søkt om 5,4 millioner kroner, mens 1,4 millioner kroner skal fordeles.

I ordningen for arrangørtilskudd har det kommet inn 16 søknader mot 13 forrige gang, og 650 000 kroner skal fordeles.

Neste frist for reisetilskudd, markedsføringstilskudd og arrangørtilskudd er 1. juni. Les mer om ordningene HER