Studie om musikeres arbeidsliv under Covid-19

Skal undersøke hvordan utøvende musikeres arbeidsliv og arbeidsvaner har endret seg som en direkte følge av Covid-19.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 10.11.2021

Studien gjennomføres i sammenheng med Magnus Bechmann Hansens masteroppgave i Arbeids- og Organisasjonspsykologi ved Psykologisk Institutt ved UiO.

- Det vi i første omgang er ute etter å finne ut av, er hvordan musikerne selv snakker om og opplever Covid-19 sin påvirkning på deres arbeidsliv. Med dette ønsker vi å undersøke arbeidspsykologiske fenomener som ‘jobbengasjement’, ‘job crafting’ og mestring (‘coping’) i en arbeidssituasjon som er preget av en plutselig endring, sier Bechmann Hansen.


- Som den del av studien ber vi norske musikere svare på̊ et spørreskjema, som fungerer som supplerende data til intervjudata vi samler fra et mindre utvalg. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om ditt arbeidsliv som utøvende musiker, hvordan det har endret seg under koronapandemien, og hva du selv har gjort for å tilpasse deg situasjonen. I tillegg stiller vi noen spørsmål om arbeidspsykologiske fenomener knyttet til ditt arbeidsliv, sier Bechmann Hansen.

Kriteriene for deltakelse er de følgende:

1. Du må anse ‘utøvende musiker’ som din hoved-geskjeft.

2. Du må ha jobbet som musiker i minst 3 år.

3. Du må være eldre enn 18 år.

Spørreskjemaet går gjennom fire ulike tema, og det vil totalt ta ca. 10 minutter å besvare. Dersom du ønsker å bidra til studien, kan du følge denne lenken.

Prosjektet avsluttes i mai, 2022. Etter det vil all data være lagret i anonym form på en egen forskningsserver ved UiO, i tilfelle studien skal publiseres som fagartikkel.