- Betyr mye å dele erfaringer med de andre deltakerne

Komponistene i KUPP 2.2 var samlet i Bergen denne uken for faglig påfyll og foredrag fra bransjeaktører.

Skrevet av Anna Kristine Lund 15.03.2024

KUPP 2 2 mars 2024 Bergen foto Anna Kristine Lund
KUPP 2.2-deltakerne i Bergen. Fra venstre: Anders Hannevold, Louisa Palmi, Inga Margrethe Aas, Ingebjørg Vilhelmsen, Jonas Lie Skaarud og Tobi Pfeil. (Foto: Anna Kristine Lund)

Gjennom to dager fikk de seks deltakerne i KUPP 2.2 møte blant annet Sarah Miles, musikkurator ved Haus der Kunst i München, Craig Farr, kunstnerisk leder i BrassWind-festivalen, James Black, komponist og kunstnerisk leder for KLANG-festivalen i København, komponist Alwynne Pritchard, og flere.

KUPP-deltaker Inga Margrete Aas var spesielt begeistret for møtet med Black, og beskriver det som sjeldent å få snakke en festivalleder i en kontekst hvor det ikke ligger en agenda bak fra begge sider.

- Jeg satte pris på hvordan hen konsekvent oppfordret oss til å være tro mot idéene våre når vi skal skape og hele tiden førte oss tilbake til kjernen av det kunstneriske. Hen var veldig ærlig i tilbakemeldingene på idéene våre også, og balanserte perspektivene sine godt mellom det å være komponist selv og med festivalleder-hatten på.

James Black foto Anna Kristine Lund
James Black delte av sine erfaringer og ga tilbakemeldinger til deltakerne under KUPP 2.2-samling i Bergen. (Foto: Anna Kristine Lund)

Inga Margrete Aas foto Anna Kristine Lund
I midten: Komponist og KUPP-deltaker Inga Marie Aas. (Foto: Anna Kristine Lund)
Kaja Bjorntvedt og Anders Hannevold foto Anna Kristine Lund
Rådgiver i Music Norway og prosjektleder for KUPP, Kaja Bjørntvedt. (Foto: Anna Kristine Lund)
Tone Osterdal og Jonas Lie Skaarud foto Anna Kristine Lund
Direktør for Music Norway, Tone Østerdal, og KUPP-deltaker Jonas Lie Skaarud. (Foto: Anna Kristine Lund)

For deltaker Tobi Pfeil er det ikke bare kompetanseutviklingen og møtene med nytt nettverk innenfor kunstmusikken som gjør at KUPP er viktig for hen.

- Det å møte fem andre nye mennesker i samme situasjon, men med ulik tilnærming til musikken, og dele erfaringer, betyr mye.

Hen forteller at det er nesten som å være med på to program. Det offisielle programmet Music Norway har satt opp, og dialogen deltakerne har mellom seg utenom samlingspunktene.

- Det er lettere å spørre om råd fra hverandre, som vi kanskje ikke tørr å spørre en festivalsjef om, diskutere problematikk eller temaer i bransjen vi alle føler på og lære av hverandres kunstuttrykk. Vi er som en hemmelig liten gjeng, noe jeg setter veldig pris på!

Inga Margrete Aas er enig med Pfeil og betydningen av å møte unge komponister i samme situasjon. Hun skryter også at prosjektleder for KUPP, Kaja Bjørntvedt:

- Kaja er flink til å sette opp et program med perspektiver vi trenger og hjelper oss til å forstå hvordan vi skal nå ut med det vi skaper, på en måte som føles presis med tanke på vårt miljø og sjangrene vi opererer i.

KUPP-samlingen var lagt til Bergen i forbindelse med Borelias, en festival for eksperimentell musikk, og deltakerne fikk også være med på åpningen av festivalen, som inneholdt en åpningsjoik av Johan Sara jr., urpremieren på «Celeste» av Kim Myhr og andre konserter. Ida Habbestad fra Norsk Komponistforening deltok også på samlingen.

KUPP blir gjennomført i samarbeid med Norsk Komponistforening, og er støttet av Talent Norge, Sparebankstiftelsen og Det norske komponistfond.