Etterlyser kompensasjon for eksport-tap

Internasjonal virksomhet blir avlyst, skalert ned eller har falt helt bort. Eksportsektoren trenger treffsikre ordninger.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 10.12.2021

Beharie VVV
Beharie, Vill Vill Vest 2021 (foto: Kristiane Lunde)

Tæring på oppsparte reserver og reduksjon av aktiviteter har vært viktige overlevelsesstrategier for eksportdelen av norsk musikkbransje under pandemien. Når det har åpnet opp igjen for utenlandsturnering igjen høsten 2021 har bransjen spilt inn at det er dyrere å dra på turne, blant annet fordi kostnadene for reise og overnatting har gått opp.

Samtidig har de statlige krisetiltakene samlet sett hatt mindre betydning for eksportrettede delen av bransjen, erfarer Music Norway.

Manager Eivind Brydøy i Artist Vision gjennomfører i desember hvert år konserter i Danmark med Thomas Dybdahl. I år er det planlagt til 16. desember, og Dybdahl skulle spilt med Beharie som gjest.

- Dette er en lang tradisjon på Vega i København og i Århus og trekker dermed fulle hus. Slik det er nå er det 50 kapasitet stående i Danmark. Det er ingen sjanse for at vi kan spille for 50 stykker, da det vil innebære et tap på nærmere 100 000 kroner per konsert i tillegg til lokale venue-kostnader.

- Avlysning får en del økonomiske konsekvenser, spesielt fordi vi har leid en stor nightliner for å gjennomføre turnéen i. Det er ikke bare å avbestille den uten noe kompensasjon til leverandøren. I tillegg vil band og crew tape inntekter, og dette er en av Thomas sine bedre måneder i året økonomisk blant annet på grunn av disse danske konsertene, sier Brydøy, som anslår at inntektstap på avlysning av konsertene i Danmark for band, crew og Dybdahl vil være på ca 300 000 kroner.

- Slik jeg ser det er det noen artister som reiser Norge rundt og spiller før jul. Andre spiller mer i utlandet. Likevel er det tap av inntekter for norske artister i utlandet i lik grad som i Norge, så kompensasjon for bortfall av inntekter bør også gjelde for turnéer i utlandet. Danske artister som spiller på de samme scenene får danske hjelpepakker. De norske artistene kompenseres ikke fra den danske stat. Det samme gjelder for turnéer over hele Europa, sier Brydøy.

Vegard Waske i Mandelbaum er manager for en rekke artister med internasjonalt nedslagsfelt og har erfaringer som ligner Eivind Brydøys siden alt av spillejobber for Cashmere Cat, Digitalism, TRXD og Bearson har vært fraværende i snart to år.

- En annen konsekvens av dette er at publishing-inntektene i år og de neste årene synker fordi vederlagene på spillejobber også faller bort. Med kun en person i 100% stilling og lave utgifter så har vi klart oss gjennom det, men det har satt alle ekspansjonsplaner på stedet hvil på grunn av manglende økonomisk forutsigbarhet til å rekruttere nye ansatte. Våre klienter og er «billige» i drift siden de er «one man» operations eller duoer - så vi har vel vært litt «heldige» oppe i det hele. Det har kanskje vært aller tyngst for våre tyske klienter Digitalism som har hatt 75% av inntektene sine på live-siden.

- Hvilke statlige tiltak ser du for deg som kan kompensere for bortfall i inntekt?

- I stedet for at vi management og bookingbyråer kompenseres skulle jeg ønske meg hovedsaklig enkle ordninger som "dryppet andre veien", at de uetablerte / semi-etablerte artistene, låtskriverne og produsentene fikk månedlige tilskudd - slik at de klarer seg gjennom dette - så kan heller management og bookingbyråene få sin vanlig «cut» via disse inntektene. Selv om vi taper penger pga situasjonen er som den er så er det ikke oss det er mest synd på, selv om vi og er satt tilbake. Hele situasjonen med at Alan Walker fikk fire millioner i støtte som han gav videre til bransjekolleger er jo et bevis på at ordningene i stor grad har vært tilpasset de største aktørene, mener Waske.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, slår fast at det fortsatt mangler ordninger som kompenserer for tapte inntekter internasjonalt og at eksisterende ordninger for eksportrettet virksomhet heller ikke er styrket under pandemien.

- Det etterlyses treffsikre ordninger som gir forutsigbarhet og som gjør det mulig å planlegge for aktivitet i fremtiden, sier Synnes Finnskog.

- Akkurat nå avlyses flere turneer internasjonalt med norske artister, noe som betyr store underskudd og ingen inntekter. Tapet blir dobbelt opp, og det er kritisk for musikkeksporten. Vi kartlegger nå aktørene sine behov, og Music Norway har bemanning og ordninger som kan raskt og effektivt kan nå feltet og bidra til at eksportaktørene overlever vinteren, sier Synnes Finnskog, som har foreslått tiltak for å kompensere for tap av internasjonale inntekter overfor Kulturdepartementet.

- Det innføres en underskuddsgaranti for utenlandsturneer: internasjonale konserter og turneer som ville gått med overskudd ved gjennomføring kompenseres hvis eventuelle restriksjoner fører til avlysninger eller nedskaleringer.

- Reisetilskuddsordningen til konserter i utlandet styrkes slik at tilskudd til internasjonale prosjekter kan beholdes selv hvis eventuelle restriksjoner fører til avlysninger eller nedskaleringer.

- Kickstart-ordningen hos Music Norway fortsetter og styrkes, for å sikre at annen planlagt internasjonal aktivitet kan gjennomføres selv om eventuelle restriksjoner fører til avlysninger eller nedskaleringer.