Åpent hus: Mental Helse På Agendaen

Starter
Fra  —  Til

London, online, UK

Musikkontoret
Mental helse Åpent Hus 2020

Torsdag 18. juni står psykisk helse i bransjen på agendaen i Åpent Hus.

Psykisk helse er ingen ny utfordring i musikkbransjen, men med den nåværende pandemien som har isolert mange samt gitt økonomiske usikkerheter, er det igjen på tide å sette mental helse på agendaen, før strømmetall og kommersiell suksess.

Torsdag 18. juni, kl 16-17. Sjekk ut Facebook eventet her.

I samarbeid med Musikkhjemmekontoret snakker vi med psykoterapeut og grunnlegger av Music Industry Therapists & Coaches (MITC), Tamsin Embleton, om mental helse i musikkbransjen. Sammen med psykoterapeut Sital Panesar (også fra MITC), vil de ta for seg de spesifikke yrkesstressfaktorene de som jobber i musikkbransjen står overfor, samt den ekstra utfordringen som Covid-19 nå utgjør. Man vil lære hvordan man bedre kan ta vare på seg selv og de rundt seg med tips for angstlindring og arbeid i selvisolasjon.

Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet. Nasjonale tall viser at om lag 15 prosent av alle yrkesaktive oppgir at de opplever psykiske plager i løpet av de siste månedene (pre-Covid-19-tall). I tillegg viser en svensk studie utført av Record Union at 73% av musikere oppgir at de lider av psykiske helse problemer. Studien konkluderte også med at 33% prosent har opplevd panikkanfall, og bare 19% føler at musikkbransjen gir sunne arbeidsforhold.