BreakOut West digital

Starter  —  Slutter

Online, Winnipeg, Canada

Breakout West

Vest-Canadas største musikkbransjebegivenhet, med seminarer, key notes, nettverksmuligheter og showcaser.

Er du interessert i å sjekke ut hva som skjer i Canada, kan du nå ta en digital reise og være med på årets BreakOut West. Music Norway har en egen tilskuddsordning for deltakelse på digitale eventer.