NB! KORT FRIST: Låtskrivercamp i Tokyo

Starter

Tokyo, Japan

NOMEX
Skinny Days, Dag Holtan-Hartwig og Halvor Folstad, i studio med en japansk kollega under låtskrivercamp i Tokyo i 2019. (Foto: NOMEX)
Skinny Days, Dag Holtan-Hartwig og Halvor Folstad, i studio med en japansk kollega under låtskrivercamp i Tokyo i 2019. (Foto: NOMEX)

Lyst til å skrive sanger til japanske pop-artister?

Vi annonserte nylig at vi tilbyr musikkselskap i Norge deltagelse på en nordisk trade mission til Japan. Handelsreisen er en reboot etter pandemien og er et samarbeid mellom de nordiske musikkeksportkontorene. Fremstøtet inkluderer i tillegg en låtskrivercamp organisert av Sony Music Publishing Japan.

Campen arrangeres 5. – 7. desember i Tokyo og du kan søke om å bli med.

Fakta / målgruppe:

Når: 5. - 7. desember (senest ankomst 4. desember)

Aktivitetstype: Låtskrivercamp

Sjanger: j-pop

Søknadsfrist: Mandag 6. november (NB! Kort frist!)

I forbindelse med NOMEX trade mission Japan, som du kan lese mer om her, utvider vi fremstøtet rettet mot det japanske markedet med å tilrettelegge for deltakelse på låtskrivercamp i Tokyo.

Sony Music Publishing ønsker å invitere en topliner/produsent fra Norge, Danmark, Finland og Sverige til å samarbeide med japanske låtskrivere for å skrive mot pitcher fra japanske A&Rs.

Japan er verdens nest største musikkmarked for innspilt musikk og kan vise til at markedsverdien for fjoråret var på over 2 milliarder dollar og at salg av fysiske formater stod for hele 66% av alt musikksalg. En betydelig del av de lokale utgivelsene i Japan har utenlandske opphavspersoner.

Deltakelse på låtskrivercampen er en unik mulighet for å plassere låter hos j-pop artister og opparbeide seg et langvarig samarbeid med både japanske musikkselskap og utøvere.

Campen avsluttes med en lyttesession og en middag med de lokale låtskriverne og A&Rs, samt den nordiske trade mission delegasjonen og arrangeres i regi av Sony Music Publishing.

Søknadsfrist:

06.11.2023

Påmeldingen er bindende!

Dette inkluderes:

Deltakelse på låtskrivercamp som avsluttes med en lyttesession og nettverksmuligheter med japansk og nordisk musikkbransje.

Reisetilskudd på kr 15 000,-

Reisetilskuddet fordrer deltakelse på hele campen.

Hvordan melde seg på?

Søknadskjema finner du nederst på siden. Fristen er mandag 6. november.

Søknaden vil bli vurdert av Sony Music Publishing. Låtskrivere (topline/produsent) med tidligere utgivelser i porteføljen vil bli prioritert. Det stilles krav til at låtskriveren (topline/produsent) er representert av et musikkforlag i det japanske markedet og at selve søknaden skrives på engelsk.

Søknaden kan avvises på administrativt grunnlag hvis de faller utenfor retningslinjene for prosjektet eller er svært mangelfullt utfylt.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt, om eventuelle tilskudd som mottas og om eventuell deltakelse innvilges. Søker er selve ansvarlig for nødvendig godkjennelse fra eventuelle andre søknaden omfatter og at informasjonen som oppgis i søknaden er riktig.

Music Norway følger offentlighetsloven. Søknader og tilhørende dokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i Music Norways søknader, og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.