Søk på management-programmet DRIVE

Slutter
Klokken

Norge

DRIVE er et kompetansehevende og nettverksbyggende program rettet mot norskregistrerte managementselskap. Programmet skal legge til rette for å styrke og bygge managementprofiler gjennom åtte samlinger over to år, både nasjonalt og internasjonalt.

DRIVE skal bidra til at management fra Norge er oppdatert på trender, inntektsstrømmer, avtaler og forskjellige muligheter i bransjen, samt styrke nettverket til deltagerne i programmet.

Fakta:

Målgruppe: Management

Når: 2024-2025

Sjanger: Alle

Søknadsfrist: 16. februar

Søknadsskjema nederst i artikkelen

Hvem kan søke?

DRIVE retter seg mot managementselskaper med internasjonale vekstambisjoner.

For å kvalifisere til programmet må du oppfylle følgende kriterier:

 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekter gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team (internt eller eksternt) som har den nødvendige kompetansen for å realisere ambisjonene bedriftens strategi.
 • Binde deg til å delta på alle samlingene i Norge og internasjonalt. Datoer blir satt sammen med den utvalgte gruppa.
 • Selskaper som søker, må ha norsk organisasjonsnummer.

Vi oppfordrer Management med base utenfor Oslo til å søke da vi ønsker geografisk spredning. Reise kompenseres av Music Norway.

Vi ønsker representasjon av management i alle sjangere og oppfordrer management nisje-sjangere til å søke.

Dette inkluderes i DRIVE

 • Skreddersydd program basert på deltakernes behov og ambisjoner.
 • Fire nasjonale og fire internasjonale faglige samlinger fordelt på to år.
 • Reise i regi av programmet. Reisetilskudd til internasjonale samlinger vil bli gitt av Music Norway.
 • Tilrettelagte nettverksmuligheter både med norsk og internasjonal musikkbransje.
 • PR & Markedsføring profilering

Hva vektlegger vi?

 • Potensialet for økt verdiskaping i Norge, gjennom flere arbeidsplasser, økt omsetning eller deling av nettverk og kompetanse.
 • Gjennomtenkte og realistiske planer.
 • Management som representerer utøvere og opphavere med internasjonal strategi og ambisjoner vil bli prioritert.

Programmet delfinansieres av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.