Arrangørtilskudd

Tilskuddet skal bidra til at en virksomhet i Norge kan legge til rette for profilering av norsk musikk og norsk musikkbransje internasjonalt. Formålet med arenaen skal være å bidra til å øke norsk musikkeksport gjennom å tilføre norsk musikkbransje nettverk, medieoppslag og markedskompetanse.

Crowd arrangortilskudd

Hvem kan søke?
Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk overfor internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Hva kan man søke tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av eksportrettede arrangementer i Norge.

Søknadsfrister

Innen kl. 24:00 disse datoene uavhengig av ukedag:
1. mars - 1. juni - 1. september - 1. desember

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Du kan søke i 3 ulike kategorier

  • Retningslinjer spesifikt for Arrangørstilskudd

  • Generelle retningslinjer

  • Ramme

    2,3 mill