Arrangørtilskudd

Tilskuddet skal bidra til at en virksomhet i Norge kan legge til rette for profilering av norsk musikk og norsk musikkbransje internasjonalt. Formålet med arenaen skal være å bidra til å øke norsk musikkeksport gjennom å tilføre norsk musikkbransje nettverk, medieoppslag og markedskompetanse.

Neste frist:

01.06.2024

4 frister i året: 01.03 / 01.06 / 01.09 / 01.12

Ramme for ordningen:

Ordningen har en årlig ramme på 2 millioner

Hva kan man søke tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av eksportrettede arrangementer i Norge.

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk overfor internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Du kan søke i 3 ulike kategorier

  • Retningslinjer spesifikt for Arrangørstilskudd

  • Generelle retningslinjer