7 nye komponister er valgt ut til utviklingsprogrammet KUPP

Med KUPP ønsker Norsk Komponistforening og Music Norway å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.

Skrevet av Karoline 18.02.2020

Agnes Hvizdalek
Agnes Hvizdalek (Foto: Lisi Charwat)

Hvert runde av KUPP går over ett år hvor det velges syv komponister som gjennomgår et program i fire faser. Målgruppen er nyutdannede komponister under 35 år med ambisjoner om en internasjonal karriere. Siste års komposisjonsstudenter kan også søke.

Deltakerne får fagsamlinger og mentorsessions hvor de trenes de i å uttrykke seg om egne arbeid både i fysiske møter med for eksempel utgivere, festivalledere og aktuelle bestillere, men også for et større publikum, i sosiale medier m.m. Både fagsamlingene og møtene med kontaktpersoner vil bli tilpasset behovet og arbeidet til den enkelte deltaker.

Komponistene skal også produsere ett bestillingsverk til et ensemble de velger i dialog med KUPP-teamet. Gjennom samarbeid med ensembler ønsker prosjektet at en større del av det frie feltet skal få et løft i sitt internasjonale arbeid med ny musikk.

Det kom inn totalt 64 søknader og juryen har bestått av Katja Heldt, musikkviter og skribent, Vegard Landaas, produsent i Lawo, Saleh Mahfoud, utøver og produsent, Peter Meanwell, kunstnerisk leder I Borealis, Therese Birkelund Ulvo, komponist, og Maren Ørstavik, kritiker og journalist.

Juryinstruksen var som følger: Juryen skal komme frem til en gruppe på 6-7 komponister som har et faglig tilfredsstillende nivå og ha stor nytte av å jobbe med eksponering nasjonalt og internasjonalt. I sammensetningen av gruppen skal man etterstrebe likestilling samt mangfold i uttrykk og etnisk bakgrunn.

Kupp er finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Det norske komponistfond og Music Norway. Norsk komponis