Åpner for å søke reisetilskudd etterskuddsvis

Skrevet av Pål Dimmen 14.10.2021

Verden er i ferd med å åpnes etter Covid-19, og vi ser at antall søknader i reisetilskuddsordningen tar seg opp markant.

Retningslinjene i ordningen sier per i dag at prosjekt (turneer) som er påbegynt før søknadsfristen (1. mars - 1. juni - 1. september - 1. desember), ikke er søkbare i denne perioden - men må vente til neste søknadsfrist.

Men ettersom stadig flere land åpnes, har norske artister og deres apparat begynt å motta internasjonale booking-forespørsler på svært kort varsel. Music Norway har den siste tiden blitt kontaktet av en rekke aktører som er bekymret for at de ikke vil kunne søke innen de ordinære fristene, da konsertene nå bookes på 2-3 ukers varsel.

Vi åpner derfor, i samråd med Utenriksdepartementet, for en midlertidig justering av retningslinjene: Man kan benytte fristen 1. desember til å søke om reisetilskudd til konserter som ble booket mellom fristene 1. september og 1. desember.

- Med tanke på den ekstraordinære situasjonen musikkbransjen har vært igjennom, er det synd dersom aktørene går glipp av tilskuddsmuligheter ved internasjonale oppdrag. Det er viktig for oss å ha så relevante tilskuddsordninger som mulig, så vi håper at dette kan være til god hjelp, kommenterer rådgiver for tilskuddsordningene Pål Dimmen.

For å benytte seg av dette, kan man sende søknad så snart konsertene er bekreftet. Alle søknadene samles opp og blir behandlet i det ordinære fagutvalgsmøtet etter fristen 1. desember.

Dette er en midlertidig justering som opphører etter årets siste søknadsrunde. Alle andre opprinnelige kriterier vil gjelde i ordningen.

Det er viktig for oss å ha så relevante tilskuddsordninger som mulig, så vi håper at dette kan være til god hjelp.

— Pål Dimmen, rådgiver for tilskuddsordningene