Bli kjent med Kristiane Lunde

Kristiane trer inn i vikariat som kommunikasjonsmedarbeider i Music Norway.

Skrevet av Tina Brodal 11.05.2021

Kristiane Lunde MN
Foto: Vera Kaufman Brunstad og Fagskolen Kristiania

Kristiane blir en del av PR-teamet i Music Norway fra mai i år og ett år frem i tid og kommer inn for Tina Brodal som går ut i permisjon. Kristiane skal promotere Music Norways aktiviteter og norsk eksportrettet bransje på sosiale medier, skrive og publisere relevante saker, og være kontaktperson for presse.

Kristiane er 25 år fra Oslo og har bachelor i Eiendomsmegling og Creative Industries Management fra BI, og er nettopp ferdig med Årsstudium i Music Business fra Fagskolen i Kristiania.

- Jeg tok Bachelor i Kultur og Ledelse på BI da jeg fant ut at Eiendomsmegling ikke var noe for meg og jeg ville gå en litt bredere linje. Det stod mellom litt forskjellige linjer, men endte til slutt opp med Kultur og Ledelse da jeg syns fagene virket interessante og morsomme. På denne bacheloren fikk vi innføring i alle kultur-bransjene i Norge, som film, musikk, utøvende kunst. I tillegg tok jeg fordypning i Prosjektledelse, som jeg også skrev bachelor om. Studiet var med på å åpne øynene mine for hvilke muligheter som finnes i kulturbransjen og jeg hadde noen fine forelesere underveis som virkelig digget det de foreleste om.

På Fagskolen Kristiania er praktisk læring i fokus og studentene har blitt kastet ut i bransjen fra første stund.

- Året har vært delt opp i forskjellige moduler der vi har fått besøk av relevante gjesteforelesere som har vært gode på det hver modul har tatt for seg. Vi har gått gjennom alt fra A&R, live- og turnéplanlegging, digital innholdsproduksjon, presse-outreach, release-planlegging og de fleste former for kontrakter. I tillegg til at vi har startet et plateselskap fra bunnen.

- Et av prosjektene du jobbet med på skolen var i forbindelse med artisten SIGNE DØ, kan du fortelle litt om det?

- På studiet har vi etablert et plateselskap, TinyTit Records, som vi har drevet siden august 2020. I september signerte vi vår første artist, SIGNE DØ, og vi har i løpet av de siste månedene jobbet aktivt med å få vår artist hørt. Dette har ført til at vi har fått praktisk erfaring innen det meste vi har lært på studiet, som promotering og markedsføring av artist på sosiale medier, innholdsproduksjon, kommunikasjon, planlegging og presse-outreach. Vi har for eksempel planlagt hennes releases, planlagt og utført kampanjer og produsert innhold til sosiale medier. Et bra samarbeid som jeg aldri hadde vært med på hvis det ikke var for studiet.

- Hvilket forhold har du til norsk musikk?

- Jeg har vokst opp i en familie som er veldig glad i musikk og har egentlig hatt det å jobbe i bransjen som en fjern drøm. Men det var først da jeg var frivillig på by:Larm og Øya at jeg virkelig fikk øynene opp for hvor spennende bransjen er og innså at denne drømmen ikke trengte å være så fjern lenger. For etter å ha jobbet på disse festivalene fikk jeg et større innblikk i «maskineriet» bak artistene og skjønte mer av hvordan alt henger sammen, at dette er en bransje med høyt tempo og energinivå, gode samarbeid og prosjekter og mange involverte. Det fikk meg til å innse at jeg ville lære mer og at det er dette jeg vil jobbe med – musikk og alt rundt.

- Hvilke forventninger har du til det neste året hos Music Norway?

- Jeg forventer først og fremst at dette skal bli et lærerikt år! Et år der jeg kan få prøve meg på nye ting, bli utfordret og samtidig utvide nettverket mitt. Jeg forventer å bli mer trygg på meg selv, mine evner og hva jeg kan bidra med i bransjen, sier Kristiane.