Vi vil eksportere mer, dele mer og delta mer

Norges eksportører trenger mer samarbeid på tvers av sektorer om vi skal være en sterk eksportnasjon i fremtiden

Skrevet av Kathrine Synnes Finnskog 14.05.2021

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

I musikkbransjen ser vi at hjemmemarkedet er for lite til å sikre fremtidig vekst. Skal vi sikre oss et godt liv etter oljen må vi ut i verden - og bli bedre på kunnskapsdeling mellom de kreative, det tekniske på her hjemme.

Vi i musikkbransjen har sett at det tar tid å bygge solide eksportprodukter, og vi ser i musikkbransjen at en suksess har en tendens til å avle en annen. Kygo står ikke alene: Aurora, Sigrid, Alan Walker, Wardruna og girl in red er eksempler som viser at en systematisk oppbygging av eksportsektoren gir resultater. Men det skjer kun hvis utviklingen skjer på bransjens premisser. Og vi ser at spydspissene fungerer som døråpnere for hverandre når bransjen tar i bruk hverandres erfaringer.

Utøvere, opphavere og deres støttespillere sørger for at det skapes musikk som verden etterspør. De leverer varene, rett og slett.

Dette er Business Norway

"Business Norway" er arbeidstittelen på en ny eksportfremmeenhet som regjeringen vedtok å opprette i forbindelse med lanseringen av eksporthandlingsplanen. Den nye enheten skal utformes i samarbeid med næringslivet.

Det vi, virkemiddelapparatet og Music Norway, kan levere på, er å bidra til en bedre delingskultur mellom menneskene i norsk musikkbransje. At kontakter og erfaringer deles. At du har kompetansen, kunnskap og noe startkapital når etterspørselen melder seg.

Når regjeringen nå vil opprette en ny eksportinstans, med arbeidstittel «Business Norway», er det viktig at man tar høyde for den raske endringstakten i mange bransjer. Og dermed tar beslutninger nærmest mulig de selskapene det angår.

Samtidig ser jeg at vi må bygge en sterkere delingskultur på tvers i eksportsektoren, både mellom virkemiddelaktørene, men også eksportselskaper seg imellom. Music Norway har som medlem i nettverket Norwegian Arts Abroad sett hvordan samarbeid på tvers gir uttelling. Både gjennom store strategiske satsninger som bokmessen i Frankfurt i 2019, men også gjennom jevnlig informasjonsutveksling.

Norge har et veldig stort uforløst potensial knyttet til eksport av både varer og tjenester innen alle sektorer. Innen kulturen viser regjeringen selv til i kulturmeldingen at eksporten av kulturprodukter i Danmark står for en fem ganger høyere andel av den totale eksporten enn i Norge. Dette viser at vi har mye å gå på, selv med våre mange store suksesser.

Da jeg vokste opp på Vestlandet og så utover havet, var det ingen tvil om hvor jeg skulle i min reise i næringslivet: Ut i verden. Det har norsk næringsliv alltid måttet for å sikre en god samtid og fremtid. I enhver bygd, by, fjord og fjell finnes det kompetanse som kan deles og nettverk som kan brukes. I disse synergiene, i disse relasjonene, er det et potensial som vil gi stor vekst i norsk eksport.

Musikkbransjen fortjener og Music Norway ønsker å være en av de som tar med seg sine ambisjoner og erfaringer inn i Business Norway. Ikke gjør den tabben at de kreative, de som kan immaterielle rettigheter, de som ser kunsten som verdi i seg selv men som også vil bidra til ny verdiskaping og nyskaping ikke blir tatt med inn. De yngste eksportbransjene er kanskje fremdeles minst, men vi ser muligheter der andre seg begrensninger. Vi har ikke hatt noe annet valg. Og det har heller ikke Business Norway.